Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Majorslunden

Många i Borås känner inte till denna park som anlades i slutet på 1940-talet.  Majorslunden består bland annat av fyra olika rum som angränsar ut mot Regementsgatan, omgivna av idegranshäckar. Tre av rummen innefattas av trädgårdsteman hämtade ifrån geografisk områden. I parken hittar du rummen Nordiskt ljus, Japanskt mystik och Engelsk romantik. I det fjärde rummet ligger en lekplats med bland annat akustiska lekredskap. Söder om rummen bereder en vidsträckt gräsyta ut sig som lämpar sig väl för brändboll eller krocket. Längst i söder återfinns en boulebana med tillhörande bänkar.

Ramen kring parken med planterade träd och buskar har funnits sen den anlades 1944. En del av ramen renoverades 2012, då planterades 24 st paradisäpplen Malus ’Professor Sprenger’ tillförmån för de åldrade oxlarna som då fälldes.

Våren 2017 restes en minnessten för krigsveteraner och nya planteringar anlades.

Adress: Majorsgatan - Kaptensgatan

Bild över majorslunden

Foto: Nina Andersson

Senast ändrad: 2020-02-25 14.07

Ändrad av:

Dela sidan: Majorslunden

g q n C