Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Elevinflytande

Eleverna på Bergslenagymnasiet ges möjlighet till elevinflytande vid:

  • Utvecklingssamta
  • Mentorssamtal
  • Stöd av klassassistent
  • Klassråd
  • Elevråd
  • Hälsosamtal
  • Vägledningssamtal
  • Kuratorssamtal
  • Skolklimatsundersökning
  • Arbetsmiljörond
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Elevinflytande

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender