Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Studieekonomi, skolbusskort och skolförsäkring

Du som går i gymnasiet hittar här information om resebidrag, försäkringar och liknande. Var noga med att läsa igenom villkoren för att se om du uppfyller kraven för att få bidrag och tillägg.

Inackorderingstillägg

Om du har en lång och besvärlig resväg till skolorten och därför behöver flytta dit kan du få inakorderingstillägg.

Mat- och reseersättning vid arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Skolan står för både lunch och resekostnaden under din APL.

Skolbusskort

Du som går i gymnasiet och dagligen reser mellan bostaden och skolan kan få resebidrag. Resebidraget består normalt av ett läsårskort (skolbusskort).

På grund av de lättade restriktionerna i kollektivtrafiken kommer skolungdomar att få ett sommarskolkort hemskickat. Läs mer om sommarskolkorten.

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Du som elev är försäkrad genom en kollektiv olycksfallsförsäkring när du befinner dig i eller på väg till skolan. Om olyckan skulle vara framme, kan du ha rätt till ersättning.

Studiehjälp och studiemedel

Du får studiehjälp, till exempel studiebidrag, till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Läs mer om vad som ingår och vad du har rätt till.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Studieekonomi, skolbusskort och skolförsäkring

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol