Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp
Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Komvux som särskild utbildning

Den 1 juli 2020 bytte vi namn från Särskild utbildning för vuxna till Komvux som särskild utbildning. Men bara namnet är bytt. Vi gör samma sak som tidigare. Och orden Lärvux/Särvux använder vi fortfarande.

Vår skola ingår i det offentliga skolväsendet och är en frivillig skolform. Utbildningen omfattar:

  • Grundläggande nivå motsvarar obligatoriska särskolan med nivåerna träningsskola och grundsärskola.
  • Gymnasial nivå motsvarande utbildning som ungdomar kan få på de nationella eller specialutformade programmen i gymnasiesärskolan.

Nu är antagningarna till höstutbildningarna klara, och du bör ha fått ditt besked i brevlådan.
Om du inte fått besked kan du ringa eller skicka ett mejl. Du hittar telefonnummer och e-postadress längst ner på den här sidan.

Facebook märke

Vi finns på Facebook. Titta in och se vad som händer i vår skola.
www.facebook.com/borassarvuxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lärare tillsammans med elever på särskild utbildning för vuxna

Målet för Komvux som särskild utbildning är att du som är vuxen med intellektuell funktionsnedsättning ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. Du ska ges möjlighet att utveckla dina kunskaper och din kompetens för att stärka din ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja din personliga utveckling.

Särvux

Särskild utbildning för vuxna är utbildningen för dig som behöver extra stöd för att lära in saker. Du ska vara:

  • över 20 år
  • ha en medfödd intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada.

Du går i skolan en eller flera gånger per vecka och all undervisning sker i små grupper. Utbildningen är uppbyggd med fristående kurser där studier på skilda nivåer kan kombineras.

Lärvux

En utbildningsform för dig som:

  • har en lönebidrags- eller trygghetsanställning
  • har svårt med inlärning
  • vill få nya kunskaper som du kan använda i ditt arbete
  • vill repetera dina kunskaper
  • vill studera i långsam takt i en liten grupp

Om du vill veta mer

Om du är intresserad av att lära dig mer rekomenderar vi att läsa på Skolverkets webbplats för särskild utbildning för vuxnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

l

Självservice

Sök kurser inom Lärvux och Särvux via vår digitala ansökan

Sök kurser inom Lärvux och Särvux via vår ansökningsblankett


Kurskatalog


Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-08-20 08.58

Ändrad av:

Dela sidan: Komvux som särskild utbildning

g q n C