Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Komvux som särskild utbildning (Lärvux)

Komvux som särskild utbildning (Lärvux), är vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter beroende på utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada.

Du kan läsa på två nivåer

  1. Grundläggande nivå. Den motsvarar den obligatoriska särskolan med nivåerna träningsskola och grundsärskola.
  2. Gymnasial nivå. Den motsvarar den utbildning som ungdomar kan få på de nationella eller specialutformade programmen i gymnasiesärskolan.
Lärare tillsammans med elever på särskild utbildning för vuxna

Målet för Komvux som särskild utbildning (Lärvux) är att du ska få stöd och stimulans i ditt lärande. Du får möjlighet att lära dig nya kunskaper. Dessutom ger undervisningen dig en personlig utveckling.

För att läsa på Lärvux ska du vara

  • över 20 år
  • ha en medfödd intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada.

Så är en skoldag

Du går i skolan en eller flera gånger per vecka. All undervisning sker i små grupper.
Du läser en kurs i taget där olika kurser på skilda nivåer kan kombineras.

Hur långa är kurserna?

Kurserna är 2-3 timmar per vecka. Kursnivå och antal lektioner bestämmer du tillsammans med läraren under de första veckorna. Varje kursdeltagare har en egen studieplan.

Så här söker du

Använd blankett som finns som lösblad eller längst ner på den här sidan, under rubriken Självservice. Du kan också ringa oss så skickar vi en katalog. Telefonnumret hittar du längst ner.
Skicka med betyg från grund- eller gymnasiesärskola. Vi har fem antagningar per år.

Prova på särskild utbildning för vuxna?

Om du är osäker på om du vill gå på Lärvux kan du prova på en eller ett par lektioner.
För att få prova på ska du kryssa i rutan ”Prova på särskild utbildning för vuxna” i din ansökan.

Lärlingsutbildning

Du kan också söka Lärling, Eget val. Det innebär att du kan välja ett yrke som du är intresserad av. Du kan välja ett nytt yrke eller så kan du välja att lära dig mer om det yrke som du redan har.
Du söker med den blankett som du hittar längst ner på sidan.

Vill du veta mer om våra lärlingsutbildningar kan du gå till hemsidan brvux.se/utbildningar/larling-eget-val Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du får betyg

När du har avslutat en kurs får du ett betyg eller intyg.

Om du vill veta mer

Skolverkets webbplats för särskild utbildning för vuxna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om våra kurser och om skolformen lärvux.

Du är också välkommen till oss på studiebesök. Du hittar våra kontaktuppgifter längst ner på denna sida.

Kommentar.
Tidigare fanns det något som hette Särvux inom ”Komvux som särskild utbildning” men det begreppet finns inte längre kvar.

Tummen up

Sociala medier

Vi finns på Facebook. Titta in och se vad som händer i vår skola.
www.facebook.com/borassarvux Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Komvux som särskild utbildning (Lärvux)

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender