Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Validering inom Vård och omsorg

Du har erfarenheter, kunskaper och kompetens som du har fått på olika sätt, till exempel genom utbildning, arbetsliv, i hemmet eller i föreningslivet. I en validering bedöms, värderas och dokumenteras de kunskaper som du har.

Eftersom vi utgår från den kunskap du har med dig undviker vi att göra studietiden onödigt lång för dig.

Hos Vuxenutbildningen kan du validera vård och omsorg

Du gör våra teoretiska och praktiska prov enligt Skolverkets mål. För att kunna validera vård och omsorg måste du ha ett års (12 månader) heltids yrkeserfarenhet de senatse tre åren.
Glöm inte att du måste ha ett intyg från din chef om att du har arbetat minst ett år på heltid.

Så här går det till

Vår valideringsmodell har tre delar: praktisk värdering, teoretiskt prov och en självskattning. Det betyder att du inte valideras u en speciell dag utan valideringen pågår under en bestämd tidsperiod.

Praktisk värdering. Under en arbetsvecka får du visa dina praktiska kunskaper på en arbetsplats med handledare. Du får inte vara på din ordinarie arbetsplats och inte ha en kollega som handledare.

Självskattning och teoretiskt prov. Provet är muntligt och pågår en halv till en hel dag. Under denna kartläggning tar din lärare reda på hur goda dina kunskaper är.

När du är klar med din vaidering kan du börja dina fördjupade studier.
Läs mer under våra utbildningar.

 

Sök till validering

Anmälan

Validering äger rum

stängd

Mars (datum inte bestämt än)

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-12-02 09.50

Ändrad av:

Dela sidan: Validering inom Vård och omsorg

g q n C

p

Kontakt