Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Golvbrunn i garage

Om du önskar inrätta golvbrunn i garage inom ett område som har "kommunalt VA" (vatten och avlopp) ska du vända dig till Borås Energi och Miljö.

Länk

Borås Energi och Miljö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (se längst ned på länksidan)

Golvbrunn utanför kommunalt VA-nät

Om du önskar inrätta golvbrunn i garage utanför kommunalt VA-nät så kan du ansöka om detta från Miljöförvaltningen, se under rubriken Självservice nedtill.

Golvbrunn i garage bedöms inte vara nödvändigt i ett normalt villagarage som enbart används för privat bruk. Anledningen till bedömningen är att risken för att olja och andra vätskor ska rinna ut och förorena vattendrag är högre än nyttan med att ha en golvbrunn för till exempel avrinning av snö från bilen. Miljöbalkens försiktighetsprincip ska alltid tillämpas och därför bör golvbrunn inte installeras. Om golvbrunn ändå önskas ska detta motiveras väl i en ansökan, se blankett nedtill. Miljöförvaltningen gör en bedömning av vilka skyddsåtgärder som kan vara nödvändiga. Golvbrunnen ska inte vara kopplad till den befintliga enskilda avloppsanläggningen.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Ansökan om inrättande av golvbrunn i garage utanför kommunalt VA-nät

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Golvbrunn i garage

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol