Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tävlingsbidrag Europan 15

För Borås Stad är följande perspektiv viktiga att de finns med i tävlingsbidragen: attraktivt och hållbart, staden växer söderut, nätverk och innovation, det gröna och blåa stråken, varierat boende för alla.

Vad vill Borås med Gässlösa?

Presentation av inlämnade bidrag:

..

The Adaptable City

Det nya Gässlösa är ett grönt område där hållbarhet genomsyrar alla nivåer. Det är ett unikt område i Borås med sin egen identitet byggd på det existerande Gässlösa, sammanfogad med nya människor och aktiviteter som är integrerade i Borås blå och gröna stråk.

Bidraget The adaptable city

Översiktsbild för bidraget Cage of natur

Cage of Nature

Detta förslag vill skapa möte mellan naturens vildhet och mänskliga begränsningar. Arkitektur definieras ofta som platser skapade för människor. Om arkitektur istället skulle ha som första syfte att förbättra planeten, skulle det gynna allt liv på gjorden, inklusive människan.

Bidraget Cage of nature

Översiktsbild för bidraget Connecting commons

Connecting Commons

Förslaget anser att det framtida Gässlösa erbjuder boende, jobb och öppna ytor för alla. Boende är framförallt placerat nära vatten och gröna ytor. Förslaget vill reaktivera området och få dit människor först genom att anordna festivaler och andra aktiviteter.

Bidraget Connecting Commons

Översiktsbild för förslaget Common Tread

The Common Thread

 I detta förslag använder man det gröna och blåa som en drivande kraft, områdets ryggrad. Detta för att göra området attraktivt för såväl invånare i Gässlösa som hela Borås stad.

Bidraget The Common Thread

Översiktsbild för bidraget Gässlösa along the Viskan River

Gässlösa along the Viskan River

Förslaget innebär att framtida Gässlösa kommer att ha samma kvaliteter som Borås stadskärna. Detta innebär ett koncentrerat vägnät, mix av användningsområden och byggnadstyper, densitet som skapar närhet och öppna mötesplatser med hög kvalitet.

Bidraget Gässlösa along the Viskan River

Översiktsbild för bidraget Made in Borås

Made in Borås

Vinnare | Med respekt för Borås identitet, dess industri- och textilhistoria, föreslår Made in Borås att kombinera dessa element med Gässlösas unika läge vid ån Viskan. Föreslår ett blågrönt hjärta ”Å-parken” genom hela Borås, där Gässlösa är en del.

Bidraget Made in Borås

Bidrag

Plugin 2 Produce

Runner up - andra plats | Visionen som förslaget vill förmedla är en stad som ger en bred kunskapsbas för framtida generationer. En stad som är öppen för mångfald när det gäller kompetens, ålder och erfarenhet. Lokaler med sociala verksamheter frontar gaturummet och fysiska utformningar har många lösningar för att ta tillvara på resurser.

Bidraget Plugin 2 Produce

Översiktsbild för bidraget Re:mediate

Re:mediate

Special mention - tredje plats | Visionen är att Gässlösa ska bli sitt eget ekosystem, allt som byggs in ska stödja, definiera eller påverka något annat. Förslaget utgår från en grön ryggrad genom Gässlösa som kopplar ihop resten utav staden. Det gröna, det byggda och det levande ska stödja både naturen och människors behov på samma nivå.

Bidraget Re:mediate

Översiktsbild för bidraget Replay

Replay

Förslaget vill göra Gässlösa produktivt genom att skapa cirkulära processer där Gässlösa är ett verktyg för att möta utmaningar inom resurshantering, mobilitet och jämlikhet.

Bidraget Replay

Översiktsbild för bidraget Strawberry Fields Forever

Strawberry Fields Forever

Förslaget vill lägga naturen – det blåa och gröna – först. Några av Gässlösas karaktäristiska industriella byggnader återanvänds och bevaras på så sätt för framtiden.

Bidraget Strawberry Fields Forever

Översiktsbild för bidraget Take the fabric

Take the fabric

Förslaget är att utgå ifrån tre olika mönster för att dela in Gässlösa. Mönstren är valda för att fånga olika atmosfärer och karaktärer i Gässlösas olika delar. Mönstren/karaktärerna är: stadskärna (lila), tätort (röd) och bostadsområde (gul).

Bidraget Take the Fabric

Översiktsbild för bidraget Take the fabric

Weaving Together

Förslaget ser Gässlösa som ett produktivt område drivet av kunskap och kreativitet. De vill väva en tät attraktiv urban miljö med hänsyn till miljö och natur, flexibilitet och anpassningsbarhet, långsiktigt hållbar användning av mark, vatten och fysiska miljöer – allt med miljömässig, sociala och ekonomiska aspekter.

Bidraget Weaving Together

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Tävlingsbidrag Europan 15

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender