Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Rådjur

Rådjur (Capreolus capreolus) lever ensamma eller i små grupper. Rådjurstammen i Borås är framförallt utbredd i stadens utkanter. Getterna är mer sällskapliga än bockarna. De håller ihop med sina egna kid och kan röra sig i grupper med andra rådjur. Rådjuret föder ungar en gång per år och får då ett till tre kid, i sällsynta fall fyra. Födseln sker i allmänhet mellan 25 maj och 20 juni. Rådjur vandrar i högre utsträckning än andra klövdjur och kan vistas i helt skilda områden under sommar och vinter. Rådjur blir sällan äldre än 10 till 12 år i Sverige.

Under vintern äter rådjuren främst bärris och ljung. Om snödjupet förhindrar bete på dessa arter äter rådjuren kvistar från barr- och lövträd. Under barmarksperioden äts också en hel del bärris och ljung samt mycket örter och blad från lövträd. Det är främst unga plantor som betas vilket kan försvåra nyplantering av skog.

Eftersom rådjuren vandrar långa sträckor tjänar det inget till om ett skjuts då det snart kommer nya.

Skador och olägenheter

Rådjuren kan orsaka skador för människor på skog, i trädgårdar och i trafiken. De leder också till skador på prydnads- och nyttoväxter i villaträdgårdar och på odlingar.

Förebyggande åtgärder

Stammens storlek bestäms framför allt av födotillgången. Om det finns gott om näringsrika blad, örter och bärris att beta av kan getterna föda fler kid. Välj plantor som rådjuren inte tycker om. Bland perennerna undviker rådjuren bland annat backsippa, adonis, temynta, vallmo, malört, pion, daggkåpa, Mose brinnande buske, daglilja och lupin. Magnolia, berberis, syren, snöbär och oxbär är träd och buskar som rådjuren inte rör.

Vill du ha lökväxterna ifred kan du odla liljor, balkansippor, kejsarkrona, allium samt påsk- och pingstliljor. Dina favoritväxter kan du rädda genom att plantera lavendel bredvid dem. Även taggiga och giftiga växter undviker rådjuren. För att undvika trafikolyckor kan viltstaket behöva sättas upp på utsatta platser.

Jaktbestämmelser

Jakttiden på rådjur varierar i olika delar av landet. För jaktbestämmelser och jakttider, följ länk till Jägareförbundets webbplats.

Länk

Jägareförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alternativ till skyddsjakt

För att rådjur inte ska förstöra odlingar verkar det effektivaste sättet vara att stängsla in odlingen. Stängslet bör vara högt, minst 160 centimeter, men helst 180 till 200 centimeter. Det säkraste sättet att odla utan stängsel är att breda ut kycklingnät över odlingen. Det kan med fördel vara grönt så syns det mindre.

Mer tips finns på Naturhistoriska riksmuseets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansvarsfrågor

Rådjur är inte klassade som skadedjur, eftersom de inte orsakar olägenhet för människors hälsa. Fastighetsägaren får själv ta ansvar för att åtgärder mot rådjur vidtas. Vid fråga om jaktbart vilt får du kontakta jakträttsinnehavaren. För att skjuta inne i tätorter krävs tillstånd av polisen. För rådjur gäller begränsad jakttid.

Mer information

Svenska Jägareförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Rådjur

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Översiktsbild från hackaton. Personer som sitter vid bord i en stor sal Publicerad

  Hackathon för hållbart byggande

  Vad innebär det att bygga ett hållbart samhälle? Det är en av frågorna som ställdes i samband med gårdagens ”Hackathon för hållbart byggande” som ägde rum hos N...
 • Tankebubbla med en vattendamm i Publicerad

  Nu kan du söka pengar från Borås Stads naturvårdsfond

  Har du funderat på att anlägga en damm eller en blomsteräng för bin och fjärilar? Eller röja och stängsla in den där betesmarken som håller på att växa igen? El...
 • Glasbron i knalleland Publicerad

  Vi river glasbron i Knalleland

  Glasbron som går över Skaraborgsvägen och kopplar samman Knallelands två sidor rivs. Under arbetet kan det periodvis vara begränsad framkomlighet. Tänk på att å...
Ikon: Kalender

Kalender