Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fuktskyddsbeskrivning

Det finns krav som innebär att byggnader inte får utformas så att fukt orsakar skador, lukt eller mikrobiell växt som kan påverka hygien eller hälsa. En fuktskyddsbeskrivning ska därför upprättas.

En fuktskyddsbeskrivning ska visa hur du planerar att undvika fuktproblem vid byggnation. En övergripande riskanalys och information om hur lagrat material ska väderskyddas, när och hur fuktmätning ska utföras och vilka åtgärder som ska vidtas om fukt upptäcks.

Fuktsäkerhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När behövs en fuktskyddsbeskrivning?

När du ska ansöka om bygglov måste du följa Boverkets Byggregler, BBR. Reglerna gäller för alla ny-, om- och tillbyggnader i Sverige. Det vanligaste är att fuktskyddsbeskrivningen behövs innan det tekniska samrådet eller innan du får ditt startbesked.

Tänk på

Filformat som vi tar emot är PDF, DOC, DOCX, JPG, JPEG, TIF och TIFF. 
Observera att vi inte kan ta emot zip-filer.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Fuktskyddsbeskrivning

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender