Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Miljöteknisk markundersökning

En miljöteknisk markundersökning görs för att kartlägga förekomsten och utbredningen av föroreningar i mark och grundvatten. Undersökningen ska göras av en sakkunnig.

Innan en rivning eller ombyggnad får påbörjas ska en materialinventering göras för att identifiera eventuellt farligt avfall i byggnaden, till exempel PCB, asbest, bly och kvicksilver. Inventeringen ska redovisa omfattningen av miljö- och hälsofarligt material i byggnaden och hur dessa material ska tas om hand. Kontrollansvarig för bygget hjälper dig med detta.

Kontrollansvarig

Tänk på

Filformat som vi tar emot är PDF, DOC, DOCX, JPG, JPEG, TIF och TIFF. 
Observera att vi inte kan ta emot zip-filer.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Miljöteknisk markundersökning

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender