Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Konstruktionsdokumentation

Konstruktionsdokumentationen beskriver den bärande konstruktionen. Den redovisar förutsättningarna för byggnadsverkets dimensionering och utförande.

Den bärande konstruktionens verkningssätt, samt hur lasterna förs ned till grunden, ska också redovisas. Konstruktionsdokumentationen ska också innehålla uppgifter om vilka konstruktionsregler som tillämpats.

Du bör också redovisa vilka delar som behöver bytas ut eller som behöver underhållas under byggnadsverkets avsedda livslängd för att dess bärförmåga ska vara tillräcklig.

När behövs en konstruktionsdokumentation?

När du ska ansöka om bygglov måste du följa Boverkets Byggregler, BBR. Reglerna gäller för alla ny-, om- och tillbyggnader i Sverige. Det vanligaste är att konstruktionsdokumentationen behövs innan det tekniska samrådet eller innan du får ditt startbesked.

Tänk på

Filformat som vi tar emot är PDF, DOC, DOCX, JPG, JPEG, TIF och TIFF. 
Observera att vi inte kan ta emot zip-filer.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Konstruktionsdokumentation

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender