Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Detaljplan

En detaljplan är ett dokument som beskriver hur ett område får användas. Med detaljplan regleras användningen av mark- och vattenområden av kommunen. En detaljplan är en juridiskt bindande handling.

Kommunen kan använda en detaljplan för att pröva om ett område är lämpligt för exempelvis bebyggelse. Detaljplan kan dessutom användas både när det ska byggas nytt och när bebyggelse ska förändras eller bevaras.

Detaljplanering

Om din fastighet ligger utanför detaljplanerat område kan du få bygga mindre komplementbyggnader utan att behöva lämna in en ansökan eller anmälan.

När behövs en detaljplan?

När flera byggnader ska uppföras i ett område behövs en detaljplan. Om en ny byggnad får stor inverkan på omgivningen, eller om det finns intressekonflikter kring markens framtida användning, kan det också behövas en detaljplan.

Om ett område har en detaljplan gäller den för alla, oavsett om du är en enskild privatpersoner, myndigheter, företag eller organisationer. Det är bara kommunen som kan ta fram en ny detaljplan. Det är dessutom bara kommunen som får ta bort eller godkänna en detaljplan.

Tänk på

  • Filformat som vi tar emot är PDF, DOC, DOCX, JPG, JPEG, TIF och TIFF. 
    Observera att vi inte kan ta emot zip-filer.
  • Det är viktigt att du tar reda på vad som gäller för dig och din fastighet.
    Din fastighet och detaljplanerat område
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Detaljplan

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender