Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Bassängbad

Bassängbad är anmälningspliktiga verksamheter och ska därför anmälas till Miljö- och konsumentnämnden minst sex veckor innan verksamheten startar. Även väsentliga ändringar av verksamheten ska anmälas. Ett bassängbad är till exempel en bubbelpool, damm, tank eller en tunna som är till för allmänheten eller som används av många personer.

En anmälan lämnar du in via E-tjänsten: Anmälan om hygienisk behandling, bassängbad eller solarium. E-tjänsten finns under självservicerutan längst ner på denna webbsida.

Anledningen till att Miljö- och konsumentnämnden vill ha din anmälan är för att nämnden dels ska få veta vilka verksamheter som bedrivs i kommunen dels kunna bedriva tillsyn på dessa.

Avgift

Miljö- och komsumentnämnden tar ut en årlig avgift för tillsynen.

Miljösanktionsavgift

Om en anmälan inte har gjorts senast sex veckor innan verksamheten påbörjas kan Miljö- och konsumentnämnden besluta om att en miljösanktionsavgift på 3 000 kronor ska betalas. Avgiften betalas till den svenska staten.

Risker

Att bada i en bassäng innebär en risk att man utsätts för faktorer som kan orska besvär eller sjukdomar. Temperaturen i badvattnet och inomhusluften gynnar tillväxt av mikrooganismer och bildande av kemiska föroreningar.

Hälsorisker kan uppstå på grund av

 • överföring av smitta ökar genom att många människor finns på en liten yta,
 • hudens förmåga att skydda mot infektioner och påverkan av kemiska ämnen försämras i kontakt med vatten,
 • badvattnet som kan innehålla sjukdomsalstrande organismer som kan sväljas,
 • mikroorganismer kan komma ner i lungorna via den fuktiga luften,
 • mikroorganismer kan komma in i sår på huden, in i ögon eller öron,
 • kemiska föroreningar bildas i vattnet och i luften.

För att minska riskerna är det viktigt att vattnet renas och att anläggningarna sköts och fungerar på ett effektivt sätt. Rätt skött ska ett bassängbad inte innebära någon hälsorisk.

Rengöring

Alla ytor inom anläggningen städas regelbundet. Det är också viktigt att rätt rengöringsmedel används. Vid behov kan desinfektionsmedel användas.

Personlig hygien

De badande är den största källan till föroreningar och mikroorganismer i vattnet.

Det är därför viktigt att besökande

 • duschar och tvättar sig innan bad,
 • ser till att barnen går på toaletten före bad,
 • inte badar vid magsjuka,
 • duschar och tvättar av sig om de använder sololjor och krämer,
 • undvika att byta blöjor i närheten av bassängen,
 • meddelar personalen om de blir illamående eller sjuk i samband med bad.

Rening av vattnet

Vattnet i en bassäng återanvänds och det är därför viktigt att det renas för att det ska ha en bra kvalite så att ingen som badar blir sjuk eller får andra besvär. Vattnet renas med filter och med desinfektion.

Desinfektion

Det finns flera typer av desinfektionsmedel som används för att ta bort mikroorganismer från vattnet.

Desinfektionsmedel används

 • förebyggande, genom att en effektiv halt av aktivt desinfektionsmedel finns i hela vattenvolymen som kan döda eller hämma tillväxten av mikroorganismer i bassängen
 • akut, genom att man tillsätter en hög dos desinfektionsmedel (till exempel chockklorering) vid problem med vattenkvaliteten.

Desinfektionsmedel som kan användas:

 • Klor och andra halogener
 • Väteperoxid
 • Ozon
 • UV-ljus

Klor är det vanligaste och effektivaste desinfektionsmedlet.

Egenkontroll

Varje anläggning ska ha en egenkontroll och ska dokumenteras. I kontrollen ingår bland annat att regelbundet kontrollera vattenkvaliten. Dessutom ska det organisatoriska ansvaret, kunskapskrav, rutiner med mera finnas dokumenterat. Det ingår också att arbeta förebyggande för att undvika att hälsorisker uppstår.

Folkhälsomyndigheten har allmänna råd för bassängbad samt en kompletterande handbok. Handboken inriktar sig på hälsorisker för de badande vid olika badverksamheter och hur badvattnets kvalitet kan kontrolleras.

Bassängbad, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Anmälan om hygienisk behandling, bassängbad eller solarium

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Bassängbad

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender