Borås Stads logotyp till startsidan
Borås Stads logotyp, till startsidan

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Bassängbad

Bassängbad är anmälningspliktiga verksamheter och ska därför anmälas skriftligt till Miljö- och konsumentnämnden minst sex veckor innan verksamheten startar. Även väsentliga ändringar av verksamheten ska anmälas. Ett bassängbad är till exempel en bubbelpool, damm, tank, tunna eller ett kar som är till för allmänheten eller som används av många personer. Se längst ner för blankett till Anmälan om bassängbad.

Anledningen till att Miljö- och konsumentnämnden vill ha din anmälan är för att nämnden ska få veta vilka verksamheter som bedrivs i kommunen.

Avgift

Miljö- och komsumentnämnden tar ut en årlig avgift för tillsynen.

Miljösanktionsavgift

Om en anmälan inte har gjorts senast sex veckor innan verksamheten påbörjas kan Miljö- och konsumentnämnden besluta om att en miljösanktionsavgift på 3 000 kronor ska betalas. Avgiften betalas till den svenska staten.

Risker

Att bada i en bassäng innebär en risk att man utsätts för faktorer som kan orska besvär eller sjukdomar. Temperaturen i badvattnet och inomhusluften gynnar tillväxt av mikrooganismer och bildande av kemiska föroreningar.

Hälsorisker kan uppstå på grund av

 • överföring av smitta ökar genom att många människor finns på en liten yta,
 • hudens förmåga att skydda mot infektioner och påverkan av kemiska ämnen försämras i kontakt med vatten,
 • badvattnet som kan innehålla sjukdomsalstrande organismer kan sväljas,
 • mikroorganismer kan komma ner i lungorna via den fuktiga luften,
 • mikroorganismer kan komma in i sår på huden, in i ögon eller öron,
 • kemiska föroreningar bildas i vattnet och i luften.

För att minska riskerna är det viktigt att vattnet renas och att anläggningarna sköts och fungerar på ett effektivt sätt. Rätt skött ska ett bassängbad inte innebära någon hälsorisk.

Rengöring

Alla ytor inom anläggningen städas regelbundet. Det är också viktigt att rätt rengöringsmedel används. Vid behov kan desinfektionsmedel användas.

Personlig hygien

De badande är den största källan till föroreningar och mikroorganismer i vattnet.

Det är därför viktigt att besökande

 • duschar och tvättar sig innan bad,
 • ser till att barnen går på toaletten före bad,
 • inte badar vid magsjuka,
 • duschar och tvättar av sig om de använder sololjor och krämer,
 • undvika att byta blöjor i närheten av bassängen,
 • meddelar personalen om de blir illamående eller sjuk i samband med bad.

Rening av vattnet

Vattnet i en bassäng återanvänds och det är därför viktigt att det renas för att det ska ha en bra kvalite så att ingen som badar blir sjuk eller får andra besvär. Vattnet renas med filter och med desinfektion.

Desinfektion

Det finns flera typer av desinfektionsmedel som används för att ta bort mikroorganismer från vattnet.

Desinfektionsmedel används på två sätt:

 • förebyggande, genom att en effektiv halt av aktivt desinfektionsmedel finns i hela vattenvolymen som kan döda eller hämma tillväxten av mikroorganismer i bassängen
 • akut, genom att man tillsätter en hög dos desinfektionsmedel (till exempel chockklorering) vid problem med vattenkvaliteten.

Desinfektionsmedel som kan användas:

 • klor och andra halogener
 • väteperoxid
 • ozon
 • UV-ljus

Klor är det vanligaste och effektivaste desinfektionsmedlet.

Egenkontroll

Varje anläggning ska ha en egenkontroll och ska dokumenteras. I kontrollen ingår bland annat att regelbundet kontrollera vattenkvaliten. Dessutom ska det organisatoriska ansvaret, kunskapskrav, rutiner med mera finnas dokumenterat. Det ingår också att arbeta förebyggande för att undvika att hälsorisker uppstår.

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har allmänna råd för bassängbad samt en kompletterande handbok. Handboken inriktar sig på hälsorisker för de badande vid olika badverksamheter och hur badvattnets kvalitet kan kontrolleras.

l

Självservice

Anmälan om bassängbad

Senast ändrad: 2020-02-19 11.16

Ändrad av:

Dela sidan: Bassängbad

g q n C

y Nyheter

 • 2020-07-03 13.06

  Telefonin fungerar igen

  UPPDATERAD|2020-07-04 10:35 En fiberkabel i Göteborgs innerstad blev igår avgrävd vilket påverkade telefonin i Borås Sta...

y Nyheter

 • 2020-07-08 10.35

  Ferieungdomar gör Borås renare

  Coronapandemin resulterade i att många ungdomar blev utan ferieplats inom vård och omsorg, en stor del av dem erbjöds is...
 • En visionsbild över den nya återvinningsplatsen. 
 • Theodor, Cecilia och Isak. 

o Kalender

 • t 2020-08-20 13.15
  Samhällsbyggnadsnämndens sessionssal plan 7, Stadshuset, Kungsgatan 55

  Samhällsbyggnadsnämnden, sammanträde 2020-08-20
  Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har det närmaste inseendet över ...

 • Kommunstyrelsen sammanträder