Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Yrkesmässig hygienisk verksamhet

En yrkesmässig hygienisk verksamhet är en verksamhet som erbjuder någon eller några typer av kroppsbehandlingar, som till exempel hårvård, massage, akupunktur, fotvård, skönhetsbehandling, tatuering eller microneedling. Den som bedriver verksamheten har ett ansvar att förebygga eventuella hälsorisker. De verksamheter som använder stickande eller skärande verktyg är anmälningspliktiga, eftersom dessa behandlingar innebär risk för blodsmitta eller annan smitta.

Den 1 juli 2021 träder en ny lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar i kraft. Det påverkar skönhetssalonger och andra så kallade hygieniska behandlingsverksamheter i Borås Stad. De nya reglerna betyder bland annat att verksamheter som till exempel gör fillers i läppar ska anmäla sin verksamhet till statliga Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).
Länk till mer information om den nya lagen

Bygglov

Kontakta Samhällsbyggnadförvaltningen Länk till annan webbplats. för att kontrollera om lokalen får användas för den typ av verksamhet du avser att starta. Det kan krävas bygglov om användningen av fastigheten ändras. Detta gäller samtliga verksamheter.

Anmälningspliktig verksamhet

En verksamhet som använder skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra skärande eller stickande verktyg med syfte att punktera kroppens hud eller slemhinnor har anmälningsplikt till Miljöförvaltningen eftersom detta kan innebära risk för blodsmitta eller annan smitta.

Anmäl din verksamhet minst 6 veckor innan den startar (se anmälningsblankett längst ner på sidan). Att starta en anmälningspliktig verksamhet utan anmälan, kan leda till miljösanktionsavgift.

Redan befintliga verksamheter har fram till den 1 september 2021 på sig att anmäla sin verksamhet (se anmälningsblankett längst ner på sidan). Att ha en anmälningspliktig verksamhet som inte är anmäld efter den 1 september 2021 kommer leda till en miljösanktionsavgift. 

Exempel på anmälningspliktiga verksamheter är:

 • Barberare, manikyr, pedikyr och frisörer som använder rakblad eller andra stickande/skärande redskap
 • Fotvård
 • Akupunktur
 • Piercing
 • Håltagning med håltagningspistol
 • Tatuering
 • Permanent makeup (microblading)
 • Microneedling

Om du planerar att förändra eller utöka din anmälningspliktiga verksamhet ska även det anmälas.

Verksamheter som är ambulerande, det vill säga uppsökande omfattas också av anmälningsplikt. Planerar du till exempel att erbjuda behandlingar hemma hos kunder, på evenemang eller på mässor i Borås är du skyldig att göra en anmälan.

Är verksamheten anmäld till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) behöver du inte anmäla din verksamhet till Miljöförvaltningen.

Avgifter

Miljöförvaltningen tar ut en timavgift för att handlägga din anmälan samt om vi behöver göra en tillsyn kopplad till din anmälan. Miljöförvaltningen tar även ut en fast årlig avgift för att täcka den regelbundna tillsyn som kommer av att du har en verksamhet som innebär risk för människors hälsa.

Mer detaljerad information om avgifter finns i Borås Stads Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Egenkontroll

Du som driver en yrkesmässig hygienisk verksamhet ska regelbundet kontrollera din verksamhet samt se till att lagar och bestämmelser för verksamheten följs. Dessutom ska du följa upp din verksamhets påverkan på miljö och människors hälsa. Alla verksamheter ska ha ett egenkontrollprogram.

Har du en anmälningspliktig verksamhet, så gäller Förordningen om Egenkontroll där du kan hitta detaljerade krav på vad egenkontrollen ska innehåll. Egenkontrollen för anmälningspliktiga verksamheter ska vara skriftlig och finnas tillgänglig på Miljöförvaltningens begäran.

Egenkontrollen kan innehålla följande rutiner:

 • Städning och skötsel av lokalen
 • Hygien
 • Rengöring av redskap
 • Kontroll av utrustning
 • Resultat från sporprover
 • Uppdaterad förteckning över de kemiska produkter som används
 • Avfallsrutiner för bortforslande och omhändertagande av farligt avfall, till exempel skalpeller

Avsluta eller ändra verksamhet

Om din anmälningspliktiga verksamhet upphör, flyttar, ändras eller om någon annan tar över verksamheten måste du meddela detta till Miljöförvaltningen så fort som möjligt. Information om typ av ändring, när ändringen planeras genomföras, objektets namn, organisationsnummer, adress och fastighetsbeteckning skickas skriftligen till miljo@boras.se.

Använbara länkar

Socialstyrelsen om yrkesmässig hygienisk verksamhet Länk till annan webbplats.
Piercing och tatuering – hälsorisker samt gällande lagar och regler Länk till annan webbplats.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Anmälan om hygienisk behandling med risk för blodsmitta

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Yrkesmässig hygienisk verksamhet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • En flygbild över Pulsenområdet i Borås.

  Publicerad den

  Tyck till om Pulsenområdet

  Det pulserar i Pulsenområdet! Det ska byggas bostäder, kontor och mötesplatser och inte minst ska den stora gröna Viskans park gå rakt igenom området. Men innan vi sätter spaden i marken vill vi veta ...
 • Skiss över Borås nya torg vid Västerbrogatan. 

  Publicerad den

  Se så fint Borås nya torg kommer bli!

  För tillfället är området vid gamla Postenhuset en byggarbetsplats. Men håll ut, här växer nämligen ett helt nytt torg fram, granne med Viskan, dränkt i härlig kvällssol och med utsikt över den vackra...


 • Publicerad den

  Creative Innovation - ny ansökningsperiod

  Behöver ditt företag en nystart? En energikick för att sätta nya mål? Perfekt, för nu har ansökan till år två av Creative Innovation öppnat.
Ikon: Kalender

Kalender