Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Yrkesmässig hygienisk verksamhet

En yrkesmässig hygienisk verksamhet är en verksamhet som erbjuder någon eller några typer av kroppsbehandlingar, som till exempel hårvård, massage, akupunktur, fotvård, skönhetsbehandling, tatuering eller microneedling. Den som bedriver verksamheten har ett ansvar att förebygga eventuella hälsorisker.

Anmälningspliktig verksamhet

En verksamhet som använder skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra skärande eller stickande verktyg med syfte att punktera kroppens hud eller slemhinnor har anmälningsplikt till Miljöförvaltningen (Förordning (1998:899)). Detta eftersom behandlingarna kan innebära risk för blodsmitta eller annan smitta.

Anmälan

Anmäl din verksamhet minst 6 veckor innan den startar (se e-tjänst längst ner på denna sida). Tänk på att skicka in en komplett anmälan med angivna bilagor för en snabbare handläggning. Att starta en anmälningspliktig verksamhet utan anmälan, kan leda till miljösanktionsavgift.

Exempel på anmälningspliktiga verksamheter:

 • Barberare och frisörer som använder rakblad eller rakkniv mot hud
 • Nagelvård (manikyr och pedikyr) där stickande/skärande redskap används, exempelvis skära/fila bort hud eller bitar av nagelband runt naglarna eller liknande
 • Fotvård
 • Akupunktur
 • Piercing
 • Håltagning med håltagningspistol
 • Tatuering
 • Permanent makeup (microblading)
 • Microneedling

Om du byter lokal eller utökar din verksamhet med ytterligare anmälningspliktiga behandlingar ska du anmäla detta till Miljöförvaltningen. Använd e-tjänsten nedan, under Självservice, för detta.

Verksamheter som är ambulerande, det vill säga uppsökande, omfattas också av anmälningsplikten. Planerar du till exempel att erbjuda behandlingar hemma hos kunder, på evenemang eller på mässor i Borås är du skyldig att göra en anmälan.

Verksamheter som bedrivs av legitimerad personal enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), exempelvis fysioterapeut och kiropraktor som utför akupunktur inom hälso-och sjukvård är anmälningspliktig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Vid frågor kontakta Miljöförvaltningen.

Avgifter

Miljöförvaltningen tar ut en avgift för att handlägga din anmälan. Miljöförvaltningen tar även ut en fast årlig avgift för att täcka den regelbundna tillsyn som kommer av att du har en verksamhet som omfattas av anmälningsplikten.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar

Den 1 juli 2021 trädde en ny lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar i kraft. Det påverkar skönhetssalonger och andra så kallade hygieniska behandlingsverksamheter i Borås. De nya reglerna betyder bland annat att verksamheter som till exempel gör fillers- och botoxbehandlingar ska anmäla sin verksamhet till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).

Egenkontroll

Du som driver en yrkesmässig hygienisk verksamhet ska regelbundet kontrollera din verksamhet samt se till att lagar och bestämmelser för verksamheten följs. Dessutom ska du följa upp din verksamhets påverkan på miljö och människors hälsa. Alla verksamheter, även de som inte har stickande/skärande inslag, ska ha ett egenkontrollprogram.

Har du en anmälningspliktig verksamhet, så gäller Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll där du kan hitta detaljerade krav på vad egenkontrollen ska innehålla. Egenkontrollen för anmälningspliktiga verksamheter ska vara skriftlig och finnas tillgänglig på Miljöförvaltningens begäran.

Egenkontrollen kan innehålla följande rutiner:

 • Städning och skötsel av lokalen
 • Personlig hygien och hygienrutiner vid behandling
 • Rengöring av redskap
 • Kontroll av utrustning
 • Resultat från sporprover
 • Uppdaterad förteckning över de kemiska produkter som används
 • Avfallsrutiner för bortforslande och omhändertagande av farligt avfall, till exempel skalpeller

Bygglov

Kontakta Samhällsbyggnadförvaltningen Länk till annan webbplats. för att kontrollera om lokalen får användas för den typ av verksamhet du avser att starta. Det kan krävas bygglov om användningen av fastigheten ändras. Detta gäller samtliga verksamheter.

Avsluta verksamhet

Om din anmälningspliktiga verksamhet upphör måste du meddela detta till Miljöförvaltningen så fort som möjligt. Information upphörande av verksamhet skickas skriftligen till miljo@boras.se.

Tatuerare i arbete

Tatuerare tillhör en yrkeskategori som är anmälningspliktig till Miljöförvaltningen.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Anmälan om hygienisk behandling, bassängbad eller solarium

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Yrkesmässig hygienisk verksamhet

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender