Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Solarium

Det finns ett tydligt samband mellan att sola solarium och risk för hudcancer. Trots att Stålsäkerhetsmyndigheten avråder från att sola solarium i syfte att bli brun är det många som väljer att sola solarium ändå.

Det är därför viktigt att den utrustning som används är godkänd och att kunderna får rätt information om riskerna.

Anmälan

Om du tänker starta och driva ett solarium är du skyldig att anmäla det till Miljö- och konsumentnämnden. Se länk nedan, under Självservice, för att göra anmälan via e-tjänst. Du är också skyldig att följa Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier.

Det är mycket viktigt att man använder rätt rör i solariet. Solariet ska ha en skylt som anger vilken sorts rör som ska användas.

Egenkontroll

Du som har solarium ska se till att regelverket om solarier följs. Du ska också se till att det är god hygien och bra ventilation i lokalen. Du ska regelbundet kontrollera att all utrustning fungerar som den ska och att rätt information om solariet går att läsa av kunder och personal.

Avfall

Lysrör är farligt avfall och ska därmed inte blandas med annat avfall. Transport av farligt avfall som uppkommer i yrkesmässig verksamhet måste anmälas till Länsstyrelsen (mer information finns på länken nedtill). Avfall som överstiger 100 kilogram eller 100 liter per kalenderår får endast transporteras av den som har särskilt tillstånd från Länsstyrelsen. Den som har en verksamhet där farligt avfall uppkommer ska också föra anteckningar över mängden avfall, typ av avfall och vart den transporteras.

Avgift

En avgift tas ut för handläggning av anmälan och övrig tillsyn av verksamheten.

Länkar

Sol och solarier, Strålsäkerhetsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Transport och hantering av avfall, Länsstyrelsen Västra Götaland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Anmälan om hygienisk behandling, bassängbad eller solarium

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Solarium

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender