Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Mätning av luftföroreningar

I Borås sker mätningar av luftkvaliteten från en mätstation placerad vid Stadshuset på Kungsgatan. Det som mäts är partiklar i storleken 10 miljondelar av en meter eller mindre, samt halter av kvävedioxid. Kontinuerlig övervakning av partiklar och kvävedioxid genomförs då dessa är vanligt förekommande ämnen som i låga halter har negativ påverkan på människors hälsa och miljö.

Under rubrikerna partiklar och kvävedioxid hittar du diagram med den senaste mätdatan från Kungsgatan.

Mätningar av andra luftföroreningar sker också med några års mellanrum enligt en tidsplan på såväl Kungsgatan som på andra mätpunkter i kommunen.

De senaste resultaten av mätningar av luftföroreningar i Borås och i samverkanskommunerna finns att läsa i rapporten:

Mätningar av luftföroreningar i Västra Götalands län 2022 Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster..

Mer information

På Naturvårdsverkets webbplats finns mer information kring luftföroreningar och dess negativa miljö- och hälsopåverkan.

Luft, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Mätning av luftföroreningar

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter