Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Borås Stadshushall

Stadshushallen är Borås Stads högtidslokal och ska i första hand användas till stadens representationer men kan också efter prövning hos stadens Representationskommitté användas till andra arrangemang.

Stadshushallen kan hyras ut till utomstående för representationer med särskild högtidlig karaktär. Högtidlig karaktär kan vara firande av 50-, 75- och 100-års jubileum. Ett visst utrymme finns för individuell prövning hos Representationskommittén.

Vid arrangemang i Stadshushallen där förtäring och dryck ingår ska alltid Stadshusgrillen i första hand tillfrågas som restauratör. Om restaurangen inte har någon möjlighet att sköta arrangemanget måste en etablerad restauratör med cateringmöjligheter och rättigheter anlitas.

Ansökan om att få använda Stadshushallen sker digitalt till boras.stad@boras.se alternativt med post till Borås Stad, Representationskommittén, 501 80 Borås.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Borås Stadshushall

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

 • Olovsholmsgatan 32

  Grundskolenämnden

  Tid: kl.
  Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

 • Skylt där det står Sessioinssal

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Valnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i...