Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Officiella uppvaktningar

Representationskommittén uppvaktar vid tillfällen då det bedöms lämpligt att staden uppvaktar. Exmpelvis vid jubiléer, idrottsframgångar, invigningar, bemärkelsedagar med mera.

Årligt fastställda uppvaktningar

100-årsuppvaktning

Borås Stad uppmärksammar sedan många år invånare som fyller 100 år och är bosatta i Borås. Kommunfullmäktige genom Borås Stads representationskommitté uppvaktar, efter samtycke med jubilaren, på hens bemärkelsedag.

Mästaruppvaktning

Borås Stad uppmärksammar varje år idrottsframgångar. De som uppvaktas är seniorer och äldsta juniorer (åldersklassen under svensk mästare) i respektive sport. Mästerskap som uppvaktas är guld i svenskt, nordiskt, europeiskt eller världsmästerskap, liksom olympiskt mästarskap.

MästaruppvaktningPDF

Senast ändrad: 2020-05-19 13.12

Ändrad av:

Dela sidan: Officiella uppvaktningar

g q n C