Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Medborgarskapsceremoni

Medborgarskapet är viktigt för människans känsla av samhörighet och delaktighet. Det svenska meborgarskapet är ett rättsligt förhållande mellan medborgaren och staten som medför rättigheter och skyldigheter för båda parter. Medborgarskapet förenar alla medborgare och står för samhörighet med Sverige.

Medborgarskapsceremoni i Borås
Borås Stad har sedan 1990 välkomnat nya svenska medborgare, som är bosatta i Borås, med en välkomstceremoni. Borås Stads medborgarskapsceremoni anordnas varje år på nationaldagen den 6 juni.

Inbjudan till Borås Stads välkomstceremoni
De som blir inbjudna är personer bosatta i Borås Stad som mellan 1 januari och 31 december förgående år blev nya svenska medborgare. Inbjudan som är personlig skickas ut per post i mitten på april. Vilka som ska bjudas in hämtas från Skatteverkets folkbokföring.

Organisation
Stadsledningskansliet ansvarar för att arrangera Borås Stads medborgarskapsceremoni varje år. Vid frågor kontakta: medborgarceremoni@boras.se

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Medborgarskapsceremoni

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender