Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Borås Kongress, Akademiplatsen 2, Borås

Sammanträdet är öppet för allmänheten, men på grund av pandemin ser vi
helst att du följer sammanträdet via webben.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2020-11-25-26 protokoll.pdf Pdf, 929.4 kB, öppnas i nytt fönster. 929.4 kB 2020-12-09 12.29
Bilagor till Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-25-26.pdf Pdf, 455.2 kB, öppnas i nytt fönster. 455.2 kB 2020-12-09 12.30

Avsägelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Avsägelser 2020-11-25--26.pdf Pdf, 291.2 kB, öppnas i nytt fönster. 291.2 kB 2020-11-25 08.16

Granskning av Stadsrevisionen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kortrapport - Uppföljande granskning av det kommunala aktivitetsansvaret.pdf Pdf, 170.4 kB, öppnas i nytt fönster. 170.4 kB 2020-11-16 13.11
Missiv - Uppföljande granskning av det kommunala aktivitetsansvaret.pdf Pdf, 74.1 kB, öppnas i nytt fönster. 74.1 kB 2020-11-16 13.11
Kortrapport - Uppföljande granskning av upphandling via Koncerninköp.pdf Pdf, 150.3 kB, öppnas i nytt fönster. 150.3 kB 2020-11-16 13.04
Missiv - Uppföljande granskning av upphandling via Koncerninköp.pdf Pdf, 67.7 kB, öppnas i nytt fönster. 67.7 kB 2020-11-16 13.04
Rapport - Granskning av Borås Stads skogsförvaltning.pdf Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster. 1.4 MB 2020-11-16 13.04
Missiv - Granskning av Borås Stads skogsförvaltning.pdf Pdf, 70.9 kB, öppnas i nytt fönster. 70.9 kB 2020-11-16 13.04
Rapportsammandrag - Granskning av Borås Stads skogsförvaltning.pdf Pdf, 124.8 kB, öppnas i nytt fönster. 124.8 kB 2020-11-16 13.04
Rapportsammandrag - Granskning av ekonomiskt bistånd.pdf Pdf, 97.4 kB, öppnas i nytt fönster. 97.4 kB 2020-11-24 08.33
Rapport - Granskning av ekonomiskt bistånd.pdf Pdf, 359.6 kB, öppnas i nytt fönster. 359.6 kB 2020-11-24 08.33
Rapport - Granskning av Borås Stads delårsrapport 2020.pdf Pdf, 223.8 kB, öppnas i nytt fönster. 223.8 kB 2020-11-24 08.33
Kortrapport - Beslutsgången vid nedläggning av Vingen.pdf Pdf, 142.5 kB, öppnas i nytt fönster. 142.5 kB 2020-11-24 08.33
Missiv - Granskning av ekonomiskt bistånd.pdf Pdf, 60.6 kB, öppnas i nytt fönster. 60.6 kB 2020-11-24 08.37
Missiv - Granskning av Borås Stads delårsrapport 2020.pdf Pdf, 67.9 kB, öppnas i nytt fönster. 67.9 kB 2020-11-24 08.37
Missiv - Beslutsgången vid nedläggningen av Vingen.pdf Pdf, 70.4 kB, öppnas i nytt fönster. 70.4 kB 2020-11-24 08.37

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2020-11-25 handlingar.pdf Pdf, 12 MB, öppnas i nytt fönster. 12 MB 2020-11-16 13.00
 1. Upprop
 2. Val av justerande ledamöter
 3. Anmälningsärenden
 4. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval
 5. Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor
 6. Budget 2021 (nr 110)
  - Förhandling budget 2021 inkl bilaga (MBL)
  - Taxor och avgifter 2021
  - Moderaterna och Kristdemokraterna Budget 2021
  - Sverigedemokraterna Budget 2021
  - Vänsterpartiet Budget 2021
 7. Delårsrapport januari - augusti 2020 för nämnderna och det kommunala bolagen (nr 111)

Budget

Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Reviderade yrkanden på ekonomiska ramar från Vänsterpartiet.pdf Pdf, 35 kB, öppnas i nytt fönster. 35 kB 2020-11-26 08.05
Gemensamma yrkanden M, V och KD.pdf Pdf, 40.3 kB, öppnas i nytt fönster. 40.3 kB 2020-11-26 08.05
Budget 2021_Nytt särskilt yrkande_SD.pdf Pdf, 892.6 kB, öppnas i nytt fönster. 892.6 kB 2020-11-26 08.05
Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-01-08] Kommunfullmäktige , sammanträde 2020-11-25 09.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol