Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Borås Kongress, Akademiplatsen 2

Sammanträdet sänds via webb.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
voteringar.pdf Pdf, 341.8 kB, öppnas i nytt fönster. 341.8 kB 2021-05-10 12.21
Kommunfullmäktige 2021-04-29 Protokoll.pdf Pdf, 675 kB, öppnas i nytt fönster. 675 kB 2021-05-10 12.41
Bilagor Kommunfullmäktiges protokoll 2021-04-29.pdf Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. 1.1 MB 2021-05-10 12.21

Avsägelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF 2021-04-29.pdf Pdf, 116.9 kB, öppnas i nytt fönster. 116.9 kB 2021-04-29 13.04

Yrkande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Yrkande M+KD årsredovisning 2020.pdf Pdf, 239.3 kB, öppnas i nytt fönster. 239.3 kB 2021-04-29 13.15

Motioner

Interpellationer

Frågor

Stadsrevisionens årsredovisning 2020

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Stadsrevisionens årsrapport 2020.pdf Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster. 4.3 MB 2021-04-22 14.23
Revisionsberättelser 2020.pdf Pdf, 7.3 MB, öppnas i nytt fönster. 7.3 MB 2021-04-22 14.53

Tillägg till revisionsberättelse, Borås Stad

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
20210429_tillägg till revision 2020_Fredrik Brandberg.PDF Pdf, 442.5 kB, öppnas i nytt fönster. 442.5 kB 2021-04-29 10.15

Granskning av Borås Stads årsredovisning 2020

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv - Granskning av Borås Stads årsredovisning 2020.pdf Pdf, 60.1 kB, öppnas i nytt fönster. 60.1 kB 2021-04-22 13.54
Rapport - Granskning av Borås Stads årsredovisning 2020.pdf Pdf, 398.4 kB, öppnas i nytt fönster. 398.4 kB 2021-04-22 13.54

Ärendeberedningen inför beslut om riktlinjer för beredningsprocess - Borås Stads nämnder

Borås Stads årsredovisning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Borås Stads årsredovisning 2020 KF version.pdf Pdf, 3.5 MB, öppnas i nytt fönster. 3.5 MB 2021-04-29 06.38

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2021-04-29 handlingar.pdf Pdf, 47 MB, öppnas i nytt fönster. 47 MB 2021-04-22 21.43
Debatt- och beslutsordning vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 april 2021.pdf Pdf, 182.3 kB, öppnas i nytt fönster. 182.3 kB 2021-04-19 14.57
 1. Upprop
 2. Val av justerande ledamöter
 3. Anmälningsärenden
 4. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval
 5. Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor
 6. Revisionsberättelse och redogörelse för 2020 års granskning (nr 58)
 7. Årsredovisning 2020 (nr 59)
 8. Personalekonomisk redovisning 2020 (nr 60)
 9. Redovisning av kommunalt partistöd för Moderaterna i Borås (nr 61)
 10. Revidering av Borås Stads program för föräldraskapsstöd (nr 62)
 11. Socialrådgivare på mötesplatser (nr 63)
 12. Förslag till ett Integrerat team, insatser mot särskilt utsatta barn och unga (nr 64)
 13. Förslag på upplägg till Samverkansgrupp för utökad tillsyn med fokus på tillsyn
  för att motverka organiserad brottslighet i Borås (nr 65)
 14. Delegation till Kommunstyrelsen att fatta beslut i anledning av pandemilagen
  och dess följdförordningar (nr 66)
 15. Stöd till Borås näringsliv (nr 67)
 16. Anhörigstöd för barn och unga, utredning (nr 68)
 17. E-petition: Borås Återuppbyggdepå (nr 69)
 18. Svar på motion av Hanna Bernholdsson (MP) Christina Waldenström (MP):
  Valfrihet inom hemtjänsten (nr 70)
 19. Svar på motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L),
  Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD): Ökad valfrihet
  och mindre byråkratiskt biståndsbedömning för äldre (nr 71)
 20. Svar på motion av Annette Carlson (M), Anna-Clara Stenström(M),
  Niklas Arvidsson (KD) och Hans Gustavsson (KD): Enklare vårdinsatser till äldre utan biståndsbedömning (nr 72)
 21. Svar på motion av Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD):
  Skärp språkkraven i äldreomsorg, förskola och funktionshinderverksamhet (nr 73)
 22. Svar på motion av Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD):
  Avveckla distributionscentralen (nr 74)
Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-09-30] Kommunfullmäktige , sammanträde 2021-04-29 13.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol