Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

Med anledning av coronaviruset och covid-19 avråder vi allmänheten att ta del av mötet på plats på Borås Kongress men följ gärna mötet via webben..

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2021-08-26 Protokoll_.pdf Pdf, 4.7 MB, öppnas i nytt fönster. 4.7 MB 2021-09-03 11.26
Kommunfullmäktige 2021-08-26 Bilagor.pdf Pdf, 1021.4 kB, öppnas i nytt fönster. 1021.4 kB 2021-09-03 11.26
Kommunfullmäktige 2021-08-26 Voteringar.pdf Pdf, 288.8 kB, öppnas i nytt fönster. 288.8 kB 2021-09-03 11.26

Avsägelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF 2021-08-26.pdf Pdf, 298.4 kB. 298.4 kB 2021-08-26 13.59

Motioner

Frågor

Protokoll

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2020-08-26 handlingar.pdf Pdf, 18.8 MB, öppnas i nytt fönster. 18.8 MB 2021-08-23 15.53
 1. Upprop
 2. Val av justerande ledamöter
 3. Anmälningsärenden
 4. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entledigande och fyllnadsval
 5. Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor 
 6. Svar på interpellation av Nils-Åke Björklund (M) till kommunalrådet
  Tom Andersson (MP) om trafikflödena till Viareds Industriområde (Nr 104)
 7. Redovisning av kommunalt partistöd för Vänsterpartiet i Borås (Nr 105)
 8. Redovisning av kommunalt partistöd för Miljöpartiet de Gröna Borås (Nr 106)
 9. Årsredovisning 2020 för Tolkförmedling Väst (Nr 107)
 10. Årsredovisning för Stiftelsen Proteko år 2020 (Nr 108)
 11. Delårsrapport januari–april 2021 (Nr 109)
 12. Tydliggöra arbetet med landsbygdsutveckling (Budgetuppdrag 2019) (Nr 110)
 13. Begäran om kommunalt övertagande av Nabbamotet inklusive
  brokonstruktion (Nr 111)
 14. Medfinansierings- och samverkansavtal mellan Trafikverket och Borås Stad
  – åtgärder i Nabbamotet, väg 40, samt på Viaredsvägen, väg 1637, Borås (Nr 112)
 15. Utöka naturreservatet Rya åsar. (Nr 113)
 16. Svar på motion av Jan Nilsson (SD): Motion: Hjälp barn i missbruksmiljö! (Nr 114)
 17. Svar på motion av Annette Carlson (M): Boråsavtalet -
  ett lokalt Parisavtal för klimatet (Nr 115)
 18. Svar på motion av Ulrik Nilsson (M) Tillsätt en lokal Corona-kommission (Nr 116)
 19. Svar på motion av Niklas Arvidsson (KD), Hans Gustavsson (KD) och
  Anna-Clara Stenström (M): Motion: Värdighetsgarantier i äldreomsorgen (117)
 20. Svar på motion av Lars Gunnar Comén (M) och Martin Nilsson (M):
  Stärkta upphandlingsprocesser för ett bättre företagsklimat (Nr 118)
Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-09-30] Kommunfullmäktige , sammanträde 2021-08-26 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol