Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2021-09-23 Protokoll.pdf Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster. 1.4 MB 2021-10-01 10.36
Kommunfullmäktige 2021-09-23 Bilagor.pdf Pdf, 329.3 kB, öppnas i nytt fönster. 329.3 kB 2021-10-01 10.36

Interpellation

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Interpellation av Stefan Lindborg (V) till Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) Stadens möjlighet att reglera elsparkcyklarna.pdf Pdf, 102.1 kB, öppnas i nytt fönster. 102.1 kB 2021-09-22 16.20

Motion

Frågor

Revisionsrapport

Avsägelser och fyllnadsval

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF 2021-09-23.pdf Pdf, 92.7 kB, öppnas i nytt fönster. 92.7 kB 2021-09-23 13.11

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2021-09-23 handlingar.pdf Pdf, 16.3 MB, öppnas i nytt fönster. 16.3 MB 2021-09-13 16.15
 1. Upprop
 2. Val av justerande ledamöter
 3. Anmälningsärenden
 4. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entledigande och fyllnadsval
 5. Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor 
 6. Svar på interpellation av Niklas Arvidsson (KD) till Kommunstyrelsens
  ordförande Ulf Olsson om Borås Stads samarbete med Yancheng (Nr 115)
 7. Stadgar för Kooperativa Hyresrättsföreningen Skogslid (Nr 116)
 8. Stadgar för Kooperativa Hyresrättsföreningen Blombacka (Nr 117)
 9. Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut t.o.m. 31 mars 2021 (Nr 118)
 10. Valdistriktsindelning för Borås Stad (Nr 119)
 11. Revidering av visionen Borås 2025 (Nr 120)
 12. Prisjustering VA-taxa 2022 (Nr 121)
 13. Återvinningstaxa - Kommunalt avfall 2022 (Nr 122)
 14. Förläng stöd till Borås näringsliv (Nr 123)
 15. Klimatrapport 2021 (Nr 124)
 16. Förvaltning av stiftelsekapital 2020 samt översyn av regler (Nr 125)
 17. Avtalsförslag nytt hyresavtal Sjöbohuset (Nr 126)
 18. Svar på motion av Hanna Bernholdsson (MP): Dags att sänka rösträttsåldern (Nr 127)
 19. Svar på motion av Niklas Arvidsson (KD) och Annette Carlson (M)
  Borås Stad ska tåla att granskas (Nr 128)
 20. Svar på motion av Anna-Clara Stenström (M), Gunilla Chistoffersson (KD) och
  Magnus Sjödahl (KD): Det är hög tid att utveckla centrummiljön i Sandared
  och Sjömarken. För ökad trygghet och trivsel (Nr 129)
 21. Svar på motion av Ulrik Nilsson (M) och Lisa Berglund (KD):
  Bättre planering av Kommunfullmäktiges sammanträden (Nr 130)
Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-09-30] Kommunfullmäktige , sammanträde 2021-09-23 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol