Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde 2022-01-20 18.00

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Borås Kongress, Akademiplatsen 2, Borås

Sammanträdet kallas till att genomföras som ett digitalt möte där endast presidium och justeringsperson kommer närvara i Borås Kongress. Sammanträdet sänds även via webb.

Avsägelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Avsägelse 20 januari 2022.pdf Pdf, 114.7 kB, öppnas i nytt fönster. 114.7 kB 2022-01-20 13.49

Frågor

Interpellation

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Interpellation av Niklas Arvidsson (KD) till Vård- och äldrenämndens ordförande Johan Wikander (L) Brist på äldreboendeplatser.pdf Pdf, 428.2 kB, öppnas i nytt fönster. 428.2 kB 2022-01-19 14.08

Alternativt förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF-12-Alternativt-förslag-SD.pdf Pdf, 175.7 kB, öppnas i nytt fönster. 175.7 kB 2022-01-19 14.14

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2022-01-20 handlingar.pdf Pdf, 8.5 MB, öppnas i nytt fönster. 8.5 MB 2022-01-12 11.34
 1. Upprop
 2. Val av justerande ledamöter
 3. Anmälningsärenden
 4. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entledigande och fyllnadsval
 5. Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor
 6. Svar på interpellation: Interpellation: Hur tänker kommunalrådet kring äldreomsorgens tvätt? (Nr 1)
 7. Revidering av regler för idéburet offentligt partnerskap (Nr 2)
 8. Ansökan om anläggningslån från Brämhults IK avseende tillbyggnad av ny omklädningsrumsbyggnad samt Sjömarken IF avseende anläggningslån för utegym och byte av konstgräs (Nr 3)
 9. Solceller på parkeringar (Nr 4)
 10. Hantering av inköpskostnader för skyddsmaterial (Nr 5)
 11. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning (Nr 6)
 12. Budget 2022 för de kommunala bolagen (Nr 7)
 13. Handlingsprogram Säkerhet 2019 - 2022 (Nr 8)
 14. Försäljning av 44 975 kvm av Viared 14:19, kvarteret Solskenet, Viared Västra (Nr 9)

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2022-01-20 Protokoll.pdf Pdf, 947 kB, öppnas i nytt fönster. 947 kB 2022-02-04 10.26
Kommunfullmäktige 2022-01-20 Bilagor.pdf Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster. 1.9 MB 2022-01-31 15.10
Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-11-05] Kommunfullmäktige , sammanträde 2022-01-20 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol