Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde 2022-02-24 18.00

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Borås Kongress, Akademiplatsen 2, Borås

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Avsägelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Avsägelse 24 februari 2022.pdf Pdf, 112.5 kB. 112.5 kB 2022-02-24 11.59

Granskning av Stadsrevisionen

Interpellation

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Interpellation från Anne Rapinoja (V) till Tekniska nämndens ordförande Jan Idehed (C) Det är bråttom!.pdf Pdf, 105 kB. 105 kB 2022-02-23 15.54

Yrkande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Yrkande Ärende 16 Nytt Vattenverk Tolken som framtida dricksvattentäkt samt fortsatt projekteringsuppdrag (20).pdf Pdf, 97.8 kB. 97.8 kB 2022-02-23 15.56

Motioner

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Motion från Anne Rapinoja (V) och Tommy Josefsson (V) Byggnader påverkar både människor och miljö.pdf Pdf, 102 kB. 102 kB 2022-02-23 15.57
Motion från Olle Engström (SD) Utveckla stödet för anhöriga till kriminella.pdf Pdf, 598.8 kB. 598.8 kB 2022-02-23 15.57

Skrivelse

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Skrivelse GVUN Inhyrning av skollokaler på Sparregatan.pdf Pdf, 48.7 kB. 48.7 kB 2022-02-23 15.58

Beslut

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Beslut-202100179-GVUN-§ 176.pdf Pdf, 47.2 kB. 47.2 kB 2022-02-23 15.59

Frågor

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2022-02-24 handlingar.pdf Pdf, 15.1 MB, öppnas i nytt fönster. 15.1 MB 2022-02-14 11.55
 1. Upprop
 2. Val av justerande ledamöter
 3. Anmälningsärenden
 4. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entledigande och fyllnadsval
 5. Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor
 6. Årshjul för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 2022 (Nr 10)
 7. Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut år 2021 (Nr 11)
 8. Delårsrapport januari-augusti 2021 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (Nr 12)
 9. Revidering av taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 2022 (Nr 13)
 10. Nyförhyrning av lektionssalar till BäckängsgymnasietSparregatan 12A, Vile 3 & 4 (Nr 14)
 11. Anslagsframställan för ombyggnad av Fullmäktigesalen, kv. Idun 1. (Nr 15)
 12. Preliminära koncernbidrag år 2021 inom koncernen Borås Stadshus AB (Nr 16)
 13. Redovisning av e-petitioner 2021 (Nr 17)
 14. Instruktioner till valda ombud inför 2022 års bolagsstämmor (Nr 18)
 15. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds Verksamhetsplan och budget 2022 (Nr 19)
 16. Nytt Vattenverk: Tolken som framtida dricksvattentäkt samt fortsatt projekteringsuppdrag (Nr 20)
 17. Svar på motion av Niklas Arvidsson (KD), Lisa Berglund (KD), Hans Gustavsson (KD), Valéria Kant (KD) och Magnus Sjödahl (KD): Borås behöver en äldrekommission (Nr 21)
 18. Svar på motion av Annette Carlson (M): Rätt kompetens inom bostadsförvaltning (Nr 22)
 19. Svar på motion av Olle Engström (SD), Björn Malmqvist (SD) och Andreas Exner (SD): Överför verksamheten Bilpoolen från Tekniska förvaltningen till Servicekontoret (Nr 23)

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2022-02-24 Protokoll.pdf Pdf, 972.9 kB, öppnas i nytt fönster. 972.9 kB 2022-03-03 11.27
Kommunfullmäktige 2022-02-24 Bilagor.pdf Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster. 1.6 MB 2022-03-03 11.27
Kommunfullmäktige 2022-02-24 Voteringar.pdf Pdf, 582.4 kB, öppnas i nytt fönster. 582.4 kB 2022-03-03 11.27
Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-11-05] Kommunfullmäktige , sammanträde 2022-02-24 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol