Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde 2022-05-12 17.00

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Borås Kongress, Akademiplatsen 2, Borås

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Motion

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Motion av Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson (M) Energieffektivisera Borås.pdf Pdf, 97.2 kB, öppnas i nytt fönster. 97.2 kB 2022-05-13 09.59

Frågor

Avsägelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF 2022-05-12.pdf Pdf, 82 kB, öppnas i nytt fönster. 82 kB 2022-05-12 10.41

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF-handlingar 22-05-12.pdf Pdf, 10.6 MB, öppnas i nytt fönster. 10.6 MB 2022-05-02 15.48
 1. Upprop
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Val av justerande ledamöter
 4. Anmälningsärenden
 5. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entledigande och fyllnadsval
 6. Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor
 7. Svar på interpellation av Niklas Arvidsson (KD) till Vård- och äldrenämndens ordförande Johan Wikander (L): Brist på äldreboendeplatser (nr 58)
 8. Svar på Interpellation av Stefan Lindborg (V) till Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S): Stadens möjlighet att reglera elsparkcyklarna (nr 59)
 9. Regler för visselblåsarfunktionen (nr 60)
 10. Detaljplan för Byttorp, del av Byttorp 3:1 (Fjällgatan) (nr 61)
 11. Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut år 2021 (nr 62)
 12. Villkorsändring Backvägen 7B (nr 63)
 13. Utbyggnad på Pantängen 25 samt svar på återremiss Borttagande av investeringsobjektet Pantängen i Kommunfullmäktiges investeringsplan 2020-2022 (nr 64)
 14. Årsredovisning 2021 för Sjuhärads samordningsförbund (nr 65)
 15. Redovisning av kommunalt partistöd för Liberalerna i Borås (nr 66)
 16. Redovisning av kommunalt partistöd för Sverigedemokraterna i Borås (nr 67)
 17. Remissvar inför tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken av ny järnväg mellan Göteborg och Borås, en del av nya stambanor (nr 68)
 18. Svar på granskningsremiss för ny järnväg mellan Göteborg-Borås, en del av nya stambanor (nr 69)
 19. Avsiktsförklaring om Samverkan, Göteborg–Borås, en del av nya stambanor (nr 70)
 20. Svar på motion av Heiti Ernits (MP): Att vitalisera demokratin - införande av deltagarbudgetar (nr 71)
 21. Svar på motion av Ida Legnemark (V): Gratis bussresor för fler (nr 72)
 22. Svar på motion av Kerstin Hermansson (C): Motion: Landsbygdssäkra politiska beslut (nr 73)
 23. Svar på motion av Niklas Arvidsson (KD), Lisa Berglund (KD), Hans Gustavsson (KD), Magnus Sjödahl (KD) och Valéria Kant (KD): ”Borås Stad ska inte äga produktionsskog i Tranemo” (nr 74)
 24. Svar på motion av Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD): Tjänstemannaorganisationens opartiskhet och objektivitet (nr 75)
 25. Svar på motion av Stefan Lindborg (V): Motion: En hjärtefråga (nr 76)

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2022-05-12 Protokoll.pdf Pdf, 375.9 kB, öppnas i nytt fönster. 375.9 kB 2022-05-19 08.15
Kommunfullmäktige 2022-05-12 Bilagor.pdf Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. 1.3 MB 2022-05-19 08.15
Kommunfullmäktige 2022-05-12 Voteringar.pdf Pdf, 221.1 kB, öppnas i nytt fönster. 221.1 kB 2022-05-19 08.15
Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-11-05] Kommunfullmäktige , sammanträde 2022-05-12 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol