Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde 2023-03-16 17.00

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2023-03-16 handlingar.pdf Pdf, 17.3 MB, öppnas i nytt fönster. 17.3 MB 2023-03-15 16.18
 1. Upprop
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Val av justerande ledamöter
 4. Anmälningsärenden
 5. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entledigande och fyllnadsval
 6. Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor
 7. Svar på interpellation av Stefan Lindborg (V) till kommunalrådet Ylva Lengberg (S):
  Kvaliteten i upphandlade LSS-bostäder (nr 28) 720
 8. Försäljning av delar av fastigheterna Horngäddan 8 och Innerstaden 1:1 (nr 29) 723
 9. Förändringar i externa borgensåtaganden 2022 (nr 30) 763
 10. Svar på motion av Ulrik Nilsson (M), Martin Nilsson (M) och Annette Carlson (M):
  Ukraina strider vår strid (nr 31) 765
 11. Svar på motion av Niklas Arvidsson (KD): Inför P-skiva i centrum (nr 32) 770
 12. Svar på motion av Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD):
  Undanta delar av Borås från EBO (nr 33) 778
 13. Svar på motion av Andreas Exner (SD) och Anders Alftberg (SD):
  En moderniserad modersmålsundervisning (nr 34) 786 
 14. Svar på motion av Anna Christensen (M): Energieffektivisera Borås kommuns
  byggnader (nr 35) 815

Revisionsrapport - Kvalitet i den kommunala grundskolan

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv - Kvalitet i den kommunala grundskolan.pdf Pdf, 115.3 kB, öppnas i nytt fönster. 115.3 kB 2023-03-03 10.42
Rapport Kvalitet i den kommunala grundskolan.pdf Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster. 2.1 MB 2023-03-03 10.42
Rapportsammandrag Kvalitet i den kommunala grundskolan.pdf Pdf, 146.2 kB, öppnas i nytt fönster. 146.2 kB 2023-03-03 10.42

Revisionsrapport - Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden och Sociala omsorgsnämnden

Revisionsrapport - Uppföljning av elevhälsan i Grundskolenämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv - Uppföljning av elevhälsan i Grundskolenämnden.pdf Pdf, 119.5 kB, öppnas i nytt fönster. 119.5 kB 2023-03-08 16.37
Rapport - Uppföljning av elevhälsan i Grundskolenämnden.pdf Pdf, 311.1 kB, öppnas i nytt fönster. 311.1 kB 2023-03-08 16.37

Revisionsrapport - Delegationsbeslut i Borås Stad

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv - Delegationsbeslut i Borås Stad.pdf Pdf, 98.9 kB. 98.9 kB 2023-03-13 07.54
Rapport - Delegationsbeslut i Borås Stad.pdf Pdf, 341.1 kB. 341.1 kB 2023-03-13 07.54
Rapportsammandrag - Delegationsbeslut i Borås Stad.pdf Pdf, 121.3 kB. 121.3 kB 2023-03-13 07.54

Frågor

Motioner

Interpellationer

Frågor Allmänhetens frågestund

Avsägelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF 2023-03-16.pdf Pdf, 117.3 kB, öppnas i nytt fönster. 117.3 kB 2023-03-16 13.18

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2023-03-16 Protokoll-2.pdf Pdf, 795.8 kB, öppnas i nytt fönster. 795.8 kB 2023-03-24 10.54
Kommunfullmäktige 2023-03-16 Bilagor.pdf Pdf, 3.7 MB, öppnas i nytt fönster. 3.7 MB 2023-03-24 10.54
Kommunfullmäktige 2023-03-16 Voteringar.pdf Pdf, 370.5 kB, öppnas i nytt fönster. 370.5 kB 2023-03-24 10.54
Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-10-05] Kommunfullmäktige , sammanträde 2023-03-16 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol