Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde 2023-12-21 17.00

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF-handlingar 23-12-21.pdf Pdf, 61 MB, öppnas i nytt fönster. 61 MB 2023-12-19 09.01
 1. Upprop
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Val av justerande ledamöter
 4. Anmälningsärenden
 5. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entledigande och fyllnadsval
 6. Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor
 7. Projekt för att främja valdeltagandet i samband med val till
  Europaparlamentet 2024 (Nr 152)
 8. Redovisning av Boråsförslaget (Nr 153)
 9. Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande avgivna motioner till
  och med 2 oktober 2023 (Nr 154)
 10. Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 2023 (Nr 155)
 11. Revidering av ägardirektiv för Borås kommuns Parkerings AB och reglemente för Tekniska nämnden på grund av utökat uppdrag till Borås kommuns Parkerings AB (Nr 156)
 12. Klargöra ansvarsfördelningen inom Borås Stad i arbetet mot invasiva arter (Budgetuppdrag 2021) (Nr 157)
 13. Undantag för Samhällsbyggnadsnämnden från kravet att tillgängliggöra särskilt värdefulla dataset avgiftsfritt (Nr 158)
 14. Borås Stads Personalpolitiska program (Nr 159)
 15. Borås Stads Arbetsmiljöpolicy (Nr 160)
 16. Välfärdsbokslutet 2022 - En jämlikhetsrapport för ett socialt hållbart Borås (Nr 161)
 17. Program mot hedersrelaterat våld (Nr 162)
 18. Program mot hemlöshet (Nr 163)
 19. Program för ett integrerat samhälle (Nr 164)
 20. Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut år 2023 (Nr 165)
 21. Antagande av Program för parkering och Villkor för parkeringsköp samt lämna yttrande över Borås stads parkeringsregler (Nr 166)
 22. Borås Skyttecenter (Nr 167)
 23. Omförhandling av befintligt hyresavtal för adress Gustav-Adolfsgatan 8, Borås (Nr 168)
 24. Ansökan om anläggningslån från Syrisk-Ortodoxa församlingen i Borås för byggnation av mötesplatser och allmänna samlingslokaler med tillhörande utrymmen (Nr 169)
 25. Ansökan om anläggningslån från Borås Skidlöparklubb för utbyggnad av skidskyttestadion (Nr 170)
 26. Antagande detaljplan för Bergsäter, Åkermyntan 5 m.fl (Nr 171)
 27. Svar på motion av Björn Qvarnström (SD) och Olle Engström (SD): Minnesmärke för Borås Djurpark (Nr 172)
 28. Svar på motion av Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD): Strategi för rutnätsstaden Borås (Nr 173)
 29. Svar på motion av Magnus Sjödahl (KD), Gunilla Christoffersson (KD) och Lisa Berglund (KD): Anordna en årlig hälsovecka (Nr 174)
 30. Svar på motion av Inger Landström (V) och Linda Johansson (V): Kultur för personer i hemlös situation (Nr 175)
 31. Svar på motion av Niklas Arvidsson (KD) och Emanuel Mäkinen (KD): Sälj kongresshuset (Nr 176)
 32. Svar på motion av Emanuel Mäkinen (KD) och Niklas Arvidsson (KD): Inför en kommunal AI-strategi (nr 177)
 33. Revidering av bolagsordningar för Nätkraft Borås (Nr 178)

Granskning av resursfördelningsmodellen i Borås Stad

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
En robust modell om resursfördelning i Borås Stad.pdf Pdf, 324.9 kB, öppnas i nytt fönster. 324.9 kB 2023-12-18 11.10
Missiv Resursfördelning i Borås Stad.pdf Pdf, 75 kB, öppnas i nytt fönster. 75 kB 2023-12-18 11.10

Borås Stads arbete mot trångboddhet

Alternativt förslag

Frågor och motioner

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Fråga av Stefan Lindborg (V) till Håkan Torstensson (C) Underlag för upp....pdf Pdf, 126.8 kB, öppnas i nytt fönster. 126.8 kB 2023-12-21 11.20
Fråga till Kommunfullmäktige om Borås Skyttecenter.pdf Pdf, 116.1 kB, öppnas i nytt fönster. 116.1 kB 2023-12-21 11.20
Fråga till Kommunfullmäktige om julpynt.pdf Pdf, 92.7 kB, öppnas i nytt fönster. 92.7 kB 2023-12-21 11.20
Fråga till Kommunfullmäktige om äldreboenden.pdf Pdf, 65.6 kB, öppnas i nytt fönster. 65.6 kB 2023-12-21 11.20
Motion av Anna Christensen (M) Ansvar för klottersanering.pdf Pdf, 390.7 kB, öppnas i nytt fönster. 390.7 kB 2023-12-21 11.20
Motion av Anna Christensen (M) Inga särskilt utsatta områden ska finnas ....pdf Pdf, 396 kB, öppnas i nytt fönster. 396 kB 2023-12-21 11.20
Motion av Annette Carlson (M) Martin Nilsson (M) Mattias Karlsson (M) Nu....pdf Pdf, 403.1 kB, öppnas i nytt fönster. 403.1 kB 2023-12-21 11.20
Motion av Lisa Berglund (KD) Digital elevhälsa.pdf Pdf, 171.9 kB, öppnas i nytt fönster. 171.9 kB 2023-12-21 11.20
Fråga av Anna Christensen (M) till ansvarigt kommunalråd om SSPF.PDF Pdf, 400.7 kB, öppnas i nytt fönster. 400.7 kB 2023-12-21 11.20
Fråga av Annette Carlson (M) till Per Carlsson (S) Fortfarande nöjd.pdf Pdf, 408.6 kB, öppnas i nytt fönster. 408.6 kB 2023-12-21 11.20
Fråga av Hasse Ikävalko (M) till Per Carlsson (S) Tomma stolar.pdf Pdf, 478.8 kB, öppnas i nytt fönster. 478.8 kB 2023-12-21 11.20
Fråga av Magnus Sjödahl (KD) till Håkan Eriksson (C) Finns någon plan.pdf Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. 1.2 MB 2023-12-21 11.20

Avsägelser och fyllnadsval

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Avsägelser 21 december 2023.pdf Pdf, 123.1 kB. 123.1 kB 2023-12-21 11.17

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2023-12-21 Protokoll.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2024-01-04 09.04
Kommunfullmäktige 2023-12-21 Bilagor.pdf Pdf, 4.3 MB. 4.3 MB 2024-01-04 09.04
Kommunfullmäktige 2023-12-21 Voteringar.pdf Pdf, 326.5 kB. 326.5 kB 2024-01-04 09.04
Kommunfullmäktige 2023-12-21 Protokoll § 226.pdf Pdf, 701.7 kB. 701.7 kB 2023-12-22 14.18
Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-10-05] Kommunfullmäktige , sammanträde 2023-12-21 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol