Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet sänds via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-22.pdf Pdf, 610.7 kB. 610.7 kB 2021-12-07 11.54
Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-22 Bilagor.pdf Pdf, 549.8 kB. 549.8 kB 2021-12-07 11.57

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2021-11-22 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 15.8 MB. 15.8 MB 2021-11-12 11.11
Kommunstyrelsen 2021-11-22 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2021-11-12 11.11
Kommunstyrelsen 2021-11-22 Handlingar.pdf Pdf, 54.9 MB. 54.9 MB 2021-11-22 12.48

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Anmälningsärenden
  Dnr 2021-00821 1.1.2.25 Programområde 1
 3. Delegationsbeslut
  Dnr 2021-00846 1.1.2.25 Programområde 1
 4. Kc1 Socialt hållbart Borås
  Dnr 2021-00246 1.4.2.0 Programområde 2
 5. Kc2 Redovisning från kommunstyrelsen av inneliggande avgivna motioner
  Dnr 2021-00045 1.1.1.1 Programområde 1
 6. PF1 Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 2021-2024
  Dnr 2021-00837 1.1.2.1 Programområde 2
 7. K1 Borås Stads Kommunikationspolicy
  Dnr 2021-00771 1.2.2.0 Programområde 1
 8. K2 Borås Stads grafiska regler
  Dnr 2021-00839 2.9.1.1 Programområde 1
 9. KU1 Utvärdering av Borås Stads kost- och lokalvårdsorganisation (Budgetuppdrag 2021)
  Dnr 2021-00186 1.3.1.0 Programområde 1
 10. M1 Försäljning av 20 000 kvm av Viared 14:19, kvarteret Solskenet, Viared Västra
  Dnr 2021-00848 3.1.2.2 Programområde 4
 11. E1 Fördelning av riktade statsbidrag avseende förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 2022
  Dnr 2021-00767 2.4.3.1 Programområde 3
 12. E2 Revidering av Överenskommelsen i Borås
  Dnr 2021-00436 1.1.6.3 Programområde 4
 13. E3 Höjning av parkeringsavgift på gatumark
  Dnr 2019-00971 3.3.6.0 Programområde 5
 14. E4 Intern kontrollplan 2022
  Dnr 2021-00557 1.2.3.2 Programområde 1
 15. E5 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
  Dnr 2021-00305 1.2.4.0 Programområde 1
 16. SP1 Samrådsyttrande detaljplan för Lundby 1_1, Erikslundskolan
  Dnr 2020-00480 3.1.1.2 Programområde 4
 17. SP2 Yttrande över ansökan om planbesked för Kyrkebo 1:94
  Dnr 2021-00774 3.1.1.1 Programområde 4
 18. SP3 Antagande av Program för parkering och Villkor för parkeringsköp samt lämna yttrande över parkeringsregler
  Dnr 2021-00509 3.3.6.0 Programområde 5
 19. CKS1 Borås Stads remissyttrande över revidering av Handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2020-2023
  Dnr 2021-00810 1.1.2.1 Programområde 1

Alternativa förslag

Initiativärenden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
211121 Initiativärende Lägesbild kring människohandel och sexköp.docx Word, 43.2 kB. 43.2 kB 2021-11-22 13.19
2021-11-12 -Initiaitvärende M+KD bergtäkt Kyllared.docx Word, 40.7 kB. 40.7 kB 2021-11-22 13.19
Reviderat Initiativärende Bättre företagsklimat SD.docx Word, 32.9 kB. 32.9 kB 2021-11-22 13.57
Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-09-30] Kommunstyrelsen , sammanträde 2021-11-22 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol