Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsens protokoll 2023-03-13.pdf Pdf, 817.8 kB. 817.8 kB 2023-03-23 13.52
Kommunstyrelsens protokoll 2023-03-13 Bilagor.pdf Pdf, 538.1 kB. 538.1 kB 2023-03-23 13.52

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2023-03-13 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 10.2 MB. 10.2 MB 2023-03-03 11.17
Kommunstyrelsen 2023-03-13 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2023-03-03 11.17
Kommunstyrelsen 2023-03-13 Handlingar.pdf Pdf, 45 MB. 45 MB 2023-03-09 13.11

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Anmälningsärenden
  Dnr 2023-00126 1.1.2.25 Programområde 1
 3. Delegationsbeslut
  Dnr 2023-00127 1.1.2.25 Programområde 1
 4. Kc1 Revisionsrapport - Granskning av barnkonventionen i Borås Stad
  Dnr 2022-00251 1.2.3.3 Programområde 2
 5. Kc2 Attestrutiner Kommunstyrelsen 2023 version 2
  Dnr 2022-00782 2.4.1.0 Programområde 1
 6. Kc3 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Beslut rörande de kommunala bolagens verksamheter jml KL 6 kap 9 §.
  Dnr 2022-00909 1.2.3.0 Programområde 1
 7. Kc4 Revidering av riktlinjer för styrdokument
  Dnr 2023-00098 1.2.2.0 Programområde 1
 8. Kc5 Flytt av ansvar för samordning, initiering av upphandling och avtala om all tele- och datakommunikation.
  Dnr 2023-00168 1.3.1.0 Programområde 1
 9. Kc6 Revisionsrapport - Centralt tillkommande kostnader i Borås Stads bolag
  Dnr 2022-00922 1.2.3.3 Programområde 1
 10. Kc7 Reglemente för kommunalt bidrag till nybyggnad och iståndsättning samt underhåll av enskilda vägar
  Dnr 2022-00269 1.2.2.2 Programområde 4
 11. PF1 Svar på initiativärende: Förbättrad samverkan i det förebyggande arbetet med barn och unga
  Dnr 2020-00288 1.2.2.2 Programområde 2
 12. KU1 Svar på remiss: Remiss avseende förslag till ändring av HSLF-FS 2021:75
  Dnr 2023-00093 1.1.2.1 Programområde 2
 13. KU2 Program för mänskliga rättigheter på lokal nivå
  Dnr 2022-00101 1.2.2.0 Programområde 2
 14. E1 Villkorsändring Milstensgatan 8
  Dnr 2023-00107 2.6.1.2 Programområde 3
 15. E2 Nämndbudget och reviderad investeringsbudget 2023
  Dnr 2022-00037 1.2.4.1 Programområde 1
 16. E3 Svar på motion av Magnus Sjödal (KD): Borås rent och snyggt
  Dnr 2022-00402 1.1.1.1 Programområde 4
 17. E4 Anslagsbegäran Viskans park 2023
  Dnr 2023-00110 2.4.2.0 Programområde 4
 18. E5 Koncernbidrag år 2022 inom koncernen Borås Stadshus AB
  Dnr 2022-00913 1.2.2.3 Programområde 1
 19. E6 Ombud och ersättare till föreningsstämman Kommuninvest
  Dnr 2023-00104 1.1.6.4 Programområde 1
 20. SP1 Detaljplan för Bogryd 4:7
  Dnr 2020-00158 3.1.1.2 Programområde 4
 21. SP2 Detaljplan för Centrum, Serapis 3
  Dnr 2022-00945 3.1.1.1 Programområde 4
 22. SP3 Borås Stads yttrande Västtrafiks Trafikplan 2024
  Dnr 2022-00255 3.3.4.0 Programområde 4
 23. CKS1 Uppföljning av visselblåsarfunktionen kvartal 4 2022
  Dnr 2023-00097 1.1.2.1 Programområde 1

Alternativa förslag

Protokollsanteckningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2023-03-13 PROTOKOLLSANTECKNING E2 Nämndbudget och reviderad investeringsbudget 2023.docx Word, 32.3 kB. 32.3 kB 2023-03-13 13.48
E4 alternativt förslag SD.docx Word, 50.4 kB. 50.4 kB 2023-03-13 13.48

Initiativärende

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Initiativärende SD - Vad händer med vattenverket.docx Word, 92.3 kB. 92.3 kB 2023-03-13 13.49
Flygbild över stadshuskvarteret
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-10-05] Kommunstyrelsen , sammanträde 2023-03-13 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol