Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Bostäder

Antal bostäder i olika boendeformer i Borås.

Antal lägenheter/bostäder efter hustyp 2022-12-31

Hustyp

Antal bostäder

Småhus

20 341

Flerbostadshus

31 560

Övriga hus

1 036

Antal lägenheter /bostäder efter upplåtelseform 2022-12-31

Upplåtelseform

Antal bostäder

Hyresrätt

25 892

Bostadsrätt

10 278

Äganderätt

19 389

Uppgift saknas

6

Antal lägenheter/bostäder efter typ av specialbostad 2022-12-31

Specialbostadstyp

Antal bostäder

Specialbostad för äldre/funktionshindrade

1 200

Studentbostad

1 321

Övrig specialbostad

107

Färdigställda bostäder i Borås 2022 efter hustyp, Källa: SCB Bostadspak

 • nybygge småhus 149
 • nybygge flerbostadshus 364
 • ombygge flerbostadshus 119

Färdigställda bostäder i Borås 2022 efter upplåtelseform, Källa:SCB Bostadspak

 • hyresrätt 365
 • bostadsrätt 136
 • äganderätt 131

Färdigställda bostäder i Borås 2022 efter geografi, Källa: SCB Bostadspak

 • Stadskärnan 6
 • Centrumnära 410
 • Övrig stadsmiljö 60
 • Serviceorter 49
 • Övrig kommun 107

Lägenheter i Borås 2021-12-31, Källa: SCB Bostadspak

Efter hustyp

 • i flerbostadshus 30 749
 • i småhus 20 279
 • i övriga hus 991
 • specialbostäder 2 356

Efter upplåtelseform

 • hyresrätt 24 975
 • bostadsrätt 10 049
 • äganderätt 19 345

Lägenheter i Borås 2020-12-31 efter hustyp, Källa: SCB Bostadspak

 • i flerbostadshus 30 548
 • i småhus 20 174
 • i övriga bostäder och specialbostäder 3 232

Lägenheter i Borås 2020-12-31 efter upplåtelseform, Källa: SCB Bostadspak

 • hyresrätter 24 752
 • bostadsrätter 9 949
 • äganderätter 19 246

Lägenheter i Borås 2019-12-31 efter hustyp, Källa: SCB Bostadspak

 • i flerbostadshus 30 383: 57%
 • i småhus 20 083: 37%
 • i övriga bostäder och specialbostäder 3 205: 6%

Lägenheter i Borås 2019-12-31 efter upplåtelseform

 • hyresrätt 24 624: 46%
 • bostadsrätt 9 850: 18%
 • äganderätt 19 140: 36%

Färdigställda bostäder i Borås 2019 efter hustyp, Källa:SCB Bostadspak

 • Nybygge småhus 111
 • Nybygge flerbostadshus 361
 • Ombygge flerbostadshus 125

Färdigställda bostäder i Borås 2019 efter upplåtelseform, Källa:SCB Bostadspak

 • Hyresrätt 303
 • Bostadsrätt 225
 • Äganderätt 69
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Bostäder

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

 • Olovsholmsgatan 32

  Grundskolenämnden

  Tid: kl.
  Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

 • Skylt där det står Sessioinssal

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Valnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i...