Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Bostäder

Antal bostäder i olika boendeformer i Borås.

Lägenheter i Borås 2021-12-31, Källa: SCB Bostadspak

Efter hustyp

 • i flerbostadshus 30 749
 • i småhus 20 279
 • i övriga hus 991
 • specialbostäder 2 356

Efter upplåtelseform

 • hyresrätt 24 975
 • bostadsrätt 10 049
 • äganderätt 19 345

Lägenheter i Borås 2020-12-31 efter hustyp, Källa: SCB Bostadspak

 • i flerbostadshus 30 548
 • i småhus 20 174
 • i övriga bostäder och specialbostäder 3 232

Lägenheter i Borås 2020-12-31 efter upplåtelseform, Källa: SCB Bostadspak

 • hyresrätter 24 752
 • bostadsrätter 9 949
 • äganderätter 19 246

Lägenheter i Borås 2019-12-31 efter hustyp, Källa: SCB Bostadspak

 • i flerbostadshus 30 383: 57%
 • i småhus 20 083: 37%
 • i övriga bostäder och specialbostäder 3 205: 6%

Lägenheter i Borås 2019-12-31 efter upplåtelseform

 • hyresrätt 24 624: 46%
 • bostadsrätt 9 850: 18%
 • äganderätt 19 140: 36%

Färdigställda bostäder i Borås 2019 efter hustyp, Källa:SCB Bostadspak

 • Nybygge småhus 111
 • Nybygge flerbostadshus 361
 • Ombygge flerbostadshus 125

Färdigställda bostäder i Borås 2019 efter upplåtelseform, Källa:SCB Bostadspak

 • Hyresrätt 303
 • Bostadsrätt 225
 • Äganderätt 69
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Bostäder

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender