Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Markanvändning

Areal hektar i Borås efter typ av mark

Jordbruksmark - åkermark 4 643
Jordbruksmark -betesmark 1 866
Produktiv skogsmark 59 898
Improduktiv skogsmark 7 139
Bebyggd mark med tillhörande mark 7 280
Täkter och gruvområden 88
Golfbanor och skidpistar 173
Övrig mark 9 903
Total landareal 90 990

Vatten 5 764

Källa: SCB Markanvändningen i Sverige 2010


Procent hektar i Borås efter typ av mark

Jordbruksmark - åkermark 5%
Jordbruksmark -betesmark 2%
Produktiv skogsmark 66%
Improduktiv skogsmark 8%
Bebyggd mark med tillhörande mark 8%
Täkter och gruvområden 0,1%
Golfbanor och skidpistar 0,2%
Övrig mark 11%
Total landareal 100% (avrundat)

Källa: SCB Markanvändningen i Sverige 2010


Markanvändning, sjöar, jordbruksföretag och djurkategorier (pdf, är ej tillgänglighetsanpassade)

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Markanvändning

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol