Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Markanvändning

Statistik över hur marken i Borås används.

Areal hektar i Borås efter typ av mark

 • Jordbruksmark - åkermark: 4 643
 • Jordbruksmark -betesmark: 1 866
 • Produktiv skogsmark: 59 898
 • Improduktiv skogsmark: 7 139
 • Bebyggd mark med tillhörande mark: 7 280
 • Täkter och gruvområden: 88
 • Golfbanor och skidpistar: 173
 • Övrig mark: 9 903
 • Total landareal: 90 990
 • Vatten: 5 764

Källa: SCB Markanvändningen i Sverige 2010

Procent hektar i Borås efter typ av mark

 • Jordbruksmark - åkermark: 5%
 • Jordbruksmark -betesmark: 2%
 • Produktiv skogsmark: 66%
 • Improduktiv skogsmark: 8%
 • Bebyggd mark med tillhörande mark: 8%
 • Täkter och gruvområden: 0,1%
 • Golfbanor och skidpistar: 0,2%
 • Övrig mark: 11%
 • Total landareal: 100% (avrundat)

Källa: SCB Markanvändningen i Sverige 2010

Markanvändning, sjöar, jordbruksföretag och djurkategorier (pdf, är ej tillgänglighetsanpassade)

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Markanvändning

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol