Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Sysselsättning och inkomst

Statistik över sysselsättning och inkomst i Borås.

  • Sysselsatta i Borås. 80 procent av invånarna i åldern 20-64 år arbetade år 2019.
  • Dagbefolkning (arbetsplatser och företag som har adresser i Borås): 60 287 personer
  • Nattbefolkning (förvärvsarbetande personer som bor i Borås): 56 043 personer

Antal förvärvsarbetande per näringsgren 2019-12-31

A‌ntal förvärvsarbetande per näringsgren

Näringsgren

Dagbefolkning

Procent dagbefokning

Nattbefolkning

Procent nattbefolkning

Jordbruk, skogsbruk, fiske

447

0,7

436

0,8

Tillverkning och utvinning

4 450

7,4

5 469

9,8

Energi och miljö

597

1,0

518

0,9

Byggverksamhet

4 100

6,8

3 904

7,0

Handel

10 772

17,9

9 535

17,0

Transport

3 158

5,2

3 098

5,5

Hotell och restauranger

1 519

2,5

1 615

2,9

Information och kommunikation

1 519

2,5

1 510

2,7

Kreditinstitut och försäkringsbolag

760

1,3

710

1,3

Fastighetsverksamhet

760

1,3

793

1,4

Företagstjänster

8 796

14,6

7 439

13,3

Civila myndigheter och försvaret

2 529

4,2

2 355

4,2

Utbildning

6 256

10,4

5 866

10,5

Vård och omsorg

11 510

19,1

9 717

17,3

Personliga och kulturella tjänster

2 279

3,8

2 294

4,1

Okänd bransch

775

1,3

786

1,4

Källa: SCB Ampak NST 1.3 och 2.3

Sysselsättning och pendling flera år och i kommundelar (ej tillgänglighetsanpassade)

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Sysselsättning och inkomst

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol