Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Utbildningsnivå

Statistik över utbildningsnivå i Borås.

Antal personer efter utbildningsnivå 2020-12-31

Antal personer efter utbildningsnivå

Utbildningsnivå

Antal

Förgymnasial utbildning kortare än 9 år

4 208

Förgymnasial utbildning 9 år

11 447

Gymnasial utbildning högst 2-årig

15 153

Gymnasial utbildning 3 år

20 986

Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år

11 593

Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre

15 444

Uppgift om utbildning saknas

2 084

Antal personer efter utbildningsnivå 2018-12-31

  • Förgymnasial utbildning: 16 190 personer
  • Gymnasial utbildning: 36 004 personer
  • Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år: 11 413 personer
  • Eftergymnasial utbildning 3 år eller mer: 14 765 personer
  • Uppgift saknas: 1 973 personer

Källa: SCB Befpak Folk05

Utbildningsnivå fler år och i kommundelar (pdf, ej tillgänglighetsanpassade)

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Utbildningsnivå

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol