Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Utbildningsnivå

Utbildningsnivå 2019-12-31, Källa:SCB Befpak Folk05

A‌ntal personer efter utbildningsnivå

Förgymnasial utbildning kortare än 9 år

4513

Förgymnasial utbildning 9 år

11387

Gymnasial utbildning högst 2-årig

15417

Gymnasial utbildning 3 år

20726

Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år

11518

Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre

15067

Uppgift om utbildning saknas

2168 

 

 

Utbildningsnivå 2018-12-31, Källa: SCB Befpak Folk05

Förgymnasial utbildning 16 190 personer

Gymnasial utbildning 36 004 personer

Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år 11 413 personer

Eftergymnasial utbildning 3 år eller mer 14 765 personer

Uppgift saknas 1 973 personer
Senast ändrad: 2020-05-08 14.53

Ändrad av:

Dela sidan: Utbildningsnivå

g q n C