Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Utbildningsnivå

Antal personer efter utbildningsnivå 2019-12-31

A‌ntal personer efter utbildningsnivå

Utbildningsnivå

Antal

Förgymnasial utbildning kortare än 9 år

4 513

Förgymnasial utbildning 9 år

11 387

Gymnasial utbildning högst 2-årig

15 417

Gymnasial utbildning 3 år

20 726

Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år

11 518

Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre

15 067

Uppgift om utbildning saknas

2 168


Källa:SCB Befpak Folk05Antal personer efter utbildningsnivå 2018-12-31

Förgymnasial utbildning 16 190 personer

Gymnasial utbildning 36 004 personer

Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år 11 413 personer

Eftergymnasial utbildning 3 år eller mer 14 765 personer

Uppgift saknas 1 973 personer

Källa: SCB Befpak Folk05


Utbildningsnivå fler år och i kommundelar (pdf, ej tillgänglighetsanpassade)
Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Utbildningsnivå

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol