Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Utbildningsnivå

Statistik över utbildningsnivå i Borås.

Antal personer 16-74 år efter utbildningsnivå 2022-12-31

Utbildningsnivå

Antal personer

Förgymnasial utbildning kortare än 9 år

3 614

Förgymnasial utbildning 9 år

11 458

Gymnasial utbildning högst 2-årig

14 616

Gymnasial utbildning 3 år

21 135

Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år

12 099

Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre

16 136

Uppgift om utbildning saknas

2 156

Antal personer 16-74 år efter utbildningsnivå 2021-12-31

Antal personer efter utbildningsnivå

Utbildningsnivå

Antal personer

Förgymnasial utbildning kortare än 9 år

3 907

Förgymnasial utbildning 9 år

11 411

Gymnasial utbildning högst 2-årig

14 904

Gymnasial utbildning 3 år

21 132

Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år

11 656

Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre

15 830

Uppgift om utbildning saknas

2 080


Källa: SCB, Befpak, Folk05


Antal personer i kommunen efter utbildningsnivå 2020-12-31

Antal personer efter utbildningsnivå

Utbildningsnivå

Antal personer

Förgymnasial utbildning kortare än 9 år

4 208

Förgymnasial utbildning 9 år

11 447

Gymnasial utbildning högst 2-årig

15 153

Gymnasial utbildning 3 år

20 986

Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år

11 593

Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre

15 444

Uppgift om utbildning saknas

2 084

Antal personer efter utbildningsnivå 2018-12-31

 • Förgymnasial utbildning: 16 190 personer
 • Gymnasial utbildning: 36 004 personer
 • Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år: 11 413 personer
 • Eftergymnasial utbildning 3 år eller mer: 14 765 personer
 • Uppgift saknas: 1 973 personer

Källa: SCB Befpak Folk05

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Utbildningsnivå

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

 • Olovsholmsgatan 32

  Grundskolenämnden

  Tid: kl.
  Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

 • Skylt där det står Sessioinssal

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Valnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i...