Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Utbildningsnivå

Utbildningsnivå 2018-12-31, Källa: SCB Befpak Folk05

Förgymnasial utbildning 16 190 personer

Gymnasial utbildning 36 004 personer

Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år 11 413 personer

Eftergymnasial utbildning 3 år eller mer 14 765 personer

Uppgift saknas 1 973 personer
Senast ändrad: 2020-01-20 08.18

Ändrad av:

Dela sidan: Utbildningsnivå

g q n C