Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Äldreomsorg för finska minoriteten

Borås Stad är ansluten till finskt förvaltningsområde, vilket ger vissa rättigheter till Borås finskspråkiga invånare enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad innebär finskt förvaltningsområde?

Finskt förvaltningsområde innebär bland annat att Borås Stad ska erbjuda äldreomsorg på finska. Du har även rätt att använda finska i dina kontakter med kommunen.

Vård- och äldreförvaltningens service till den finsktalande minoriteten:

  • Det finns finsktalande biståndshandläggare.
  • Ett vård- och omsorgsboende har avdelningar med finsktalande medarbetare. På de finska avdelningarna uppmärksammas finska traditioner och högtider.
  • I vissa hemtjänstområden finns finsktalande medarbetare.
  • Det finns finsktalande anhörigkonsulent.
  • Det finns finsktalande medarbetare på mötesplatser för seniorer och det ordnas aktiviteter på finska på mötesplatserna.
  • Informationsmaterial och webbsidor översätts till finska.
  • Samråd hålls med den finsktalande minoriteten på förvaltningsnivå.

Har du frågor om ansökan?

Vid frågor som gäller ansökan om äldreomsorg kontakta biståndshandläggare.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Äldreomsorg för finska minoriteten

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender