Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Demens

Demens är ett samlingsnamn för ett antal sjukdomar som drabbar hjärnans funktion. Vanliga kännetecken är att den drabbade får sämre minne och successivt allt svårare att klara av vardagliga sysslor.

Om du anar att du eller någon nära dig kan vara drabbad av demens ska du i första hand kontakta din vårdcentral, som kan göra en demensutredning.

Borås Stad erbjuder många olika former av stöd för de som har en demenssjukdom och deras anhöriga. För vissa insatser behövs individuell behovsprövning medan andra är öppna.

  • Demensteamet har stor kunskap inom demensområdet och kan hjälpa dig tillrätta.
  • Klubb Viskan är en dagverksamhet för dig under 65 år med en demensdiagnos. Du måste ansöka om insatsen och vi gör en individuell behovsprövning.
  • Dagverksamhet för dig är 65 år eller äldre riktar sig till personer med demenssjukdom eller minnesproblematik som bor kvar i det egna hemmet. Du måste ansöka om insatsen och vi gör en individuell behovsprövning.
  • Fler typer av stöd vid demenssjukdom.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Demens

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol