Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Anmälan om oro för äldre person

Om du som privatperson misstänker eller känner oro för att en äldre familjemedlem, granne, god vän eller annan närstående far illa kan du anmäla det till socialtjänsten. Oro kan exempelvis handla om att din närstående inte får i sig tillräckligt med mat eller att han eller hon på annat sätt utsätter sig för risker i vardagen. Det kan handla om att den närstående börjar bli glömsk eller nedstämd men själv inte klarar av att be om hjälp.

Är du osäker på vad du ska göra kan du ringa och fråga Vård-och äldreförvaltningens biståndshandläggare. Så länge du inte nämner personens namn gör du ingen anmälan men i det ögonblick du talar om vem det gäller är vi skyldiga att ta det som en anmälan.

Som privatperson kan du vara anonym när du anmäler oro för en person. För att vara anonym ska du inte uppge ditt namn i samtalet med oss.

Vi har skyldighet att följa upp en anmälan genom att ta kontakt med den enskilde. Vi arbetar utifrån socialtjänstlagen som bygger på frivillighet. Det innebär att den enskilde kan avböja erbjudande om stöd från kommunen.

Hur anmäler jag?

Det finns inga formella krav på anmälan. Du kan skriva ett brev, göra anmälan muntligt per telefon eller via ett personligt besök. När en anmälan kommit in gör en biståndshandläggare en förhandsbedömning vilket innebär att en kontakt tas med den enskilde, via telefon eller personligt besök. Förutsättningen för att kunna inleda en utredning är att den enskilde uttrycker att han eller hon vill ta emot stöd.

Vill du ringa in en anmälan så gör det via Borås Stads växel, tel 033-35 70 00, be att få prata med en biståndshandläggare.

Väljer du att göra en skriftlig anmälan via brev är adressen:

Borås stad
Vård- och äldreförvaltningen
Myndighet
501 80 Borås

Andra sätt att få råd eller stöd

Om du har en närstående som känner sig ensam och isolerad, finns det runt om i Borås Stad mötesplatser för seniorer och träffpunkter att besöka. Seniorhälsokonsulenterna kan erbjuda förebyggande hembesök.

Om du önskar rådgivning om demenssjukdomar eller nedsatt minne kan du kontakta Demensteamet.

Om du har frågor om missbruk eller beroende kan du kontakta Borås Stads mottagningsenhet.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Anmälan om oro för äldre person

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Anna Dunér från Göteborgs universitet och Angela Bångsbo från Högskolan i Borås är forskare i projektet med samtalsmattor i äldreomsorgen.

  Samtalsmattor testas i fullskalig studie

  Publicerad

  Vid demenssjukdom kan det vara svårt att fatta egna beslut. Äldreomsorgen i Borås, Marks och Tranemo kommuner deltar i ett forskningsprojekt som drivs av Högsko...
 • Ikoner i form av coronavirus på en rosafärgad bakgrund.

  Förnya ditt skydd mot covid-19

  Publicerad

  Du som är 65 år och äldre, eller minst 18 år och tillhör en riskgrupp, rekommenderas nu att ta en påfyllnadsdos mot covid-19. Även du som är 18 till 64 år och v...
 • Surfplatta

  Stort intresse för att låna surfplattor – anmälan stängd

  Publicerad

  Det var ett stort intresse när anmälan för seniorer att låna en surfplatta idag öppnade. Det fanns ett begränsat antal och nu är alla surfplattor utlånande.
Ikon: Kalender

Kalender