Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Anmälan om oro för äldre person

Om du som privatperson misstänker eller känner oro för att en äldre familjemedlem, granne, god vän eller annan närstående far illa kan du anmäla det till socialtjänsten. Oro kan exempelvis handla om att din närstående inte får i sig tillräckligt med mat eller att han eller hon på annat sätt utsätter sig för risker i vardagen. Det kan handla om att den närstående börjar bli glömsk eller nedstämd men själv inte klarar av att be om hjälp.

Är du osäker på vad du ska göra kan du ringa och fråga Vård-och äldreförvaltningens biståndshandläggare. Så länge du inte nämner personens namn gör du ingen anmälan men i det ögonblick du talar om vem det gäller är vi skyldiga att ta det som en anmälan.

Som privatperson kan du vara anonym när du anmäler oro för en person. För att vara anonym ska du inte uppge ditt namn i samtalet med oss.

Vi har skyldighet att följa upp en anmälan genom att ta kontakt med den enskilde. Vi arbetar utifrån socialtjänstlagen som bygger på frivillighet. Det innebär att den enskilde kan avböja erbjudande om stöd från kommunen.

Hur anmäler jag?

Det finns inga formella krav på anmälan. Du kan skriva ett brev, göra anmälan muntligt per telefon eller via ett personligt besök. När en anmälan kommit in gör en biståndshandläggare en förhandsbedömning vilket innebär att en kontakt tas med den enskilde, via telefon eller personligt besök. Förutsättningen för att kunna inleda en utredning är att den enskilde uttrycker att han eller hon vill ta emot stöd.

Vill du ringa in en anmälan så gör det via Borås Stads växel, tel 033-35 70 00, be att få prata med en biståndshandläggare.

Väljer du att göra en skriftlig anmälan via brev är adressen:

Borås stad
Vård- och äldreförvaltningen
Myndighet
501 80 Borås

Andra sätt att få råd eller stöd

Om du har en närstående som känner sig ensam och isolerad, finns det runt om i Borås Stad mötesplatser för seniorer och träffpunkter att besöka. Seniorhälsokonsulenterna kan erbjuda förebyggande hembesök.

Om du önskar rådgivning om demenssjukdomar eller nedsatt minne kan du kontakta Demensteamet.

Demensteamet

Om du har frågor om missbruk eller beroende kan du kontakta Borås Stads mottagningsenhet.

Borås Stads mottagningsenhet

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Anmälan om oro för äldre person

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender