Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ditt färdtjänsttillstånd

På ditt beslut står hur länge det är giltigt. Det är kundens ansvar att ansöka om eventuell förlängning av tillståndet. Ha alltid med giltig fotolegitimation vid resa, du måste kunna visa den för föraren.

Särskilt behov av ensamåkning, framsätesplats och ledsagare prövas individuellt av din färdtjänsthandläggare. Färdtjänsttillståndet kan omprövas om du får bättre möjligheter att åka med kollektivtrafiken. Du ska meddela färdtjänsthandläggaren alla förändringar som har betydelse för tillståndet.

Färdtjänsttillståndet kan återkallas om du gjort dig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av de föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänsten. Om du påverkar trafiksäkerheten eller arbetsmiljön för föraren under resan, har entreprenören rätt att vägra köra dig.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ditt färdtjänsttillstånd

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender