Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Ditt färdtjänsttillstånd


Ditt färdtjänstkort är en värdehandling. På ditt färdtjänstkort står hur länge det är giltigt. Det är kundens ansvar att ansöka om eventuell förlängning av tillståndet. Ha alltid med färdtjänstkortet vid resa, du måste kunna visa det för föraren med giltig fotolegitimation.

Särskilt behov av ensamåkning, framsätesplats och ledsagare prövas individuellt av din färdtjänsthandläggare. Färdtjänsttillståndet kan omprövas om du får bättre möjligheter att åka med kollektivtrafiken. Du ska meddela färdtjänsthandläggaren alla förändringar som har betydelse för tillståndet.

Färdtjänsttillståndet kan återkallas om du gjort dig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av de föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänsten. Om du påverkar trafiksäkerheten eller arbetsmiljön för föraren under resan, har entreprenören rätt att vägra köra dig.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ditt färdtjänsttillstånd

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol