Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Var du får resa

Detta gäller för vart och var du får resa.

Samåkning

Den som har färdtjänst får oftast samåka med andra resenärer som har ungefär samma resväg. Det innebär att en färdtjänstresenär inte alltid får åka den närmaste vägen till resmålet eller på exakt den tid som önskas.

Färdtjänstområde

Färdtjänstresenärer i Borås får resa inom Borås kommun och upp till tio kilometer in i angränsande kommun om en av adresserna ligger i Borås kommun. Om ditt resmål ligger strax utanför tio-kilometersgränsen kan det gå att beställa förlängd färdtjänstresa. Du betalar då avgift motsvarande taxameterkostnad för denna sträcka. Beställningscentralen informerar om det är möjligt att boka resa till ditt resmål. Färdtjänst omfattar inte resor som av någon annan anledning bekostas av stat, kommun eller landsting, till exempel skolskjuts och sjukresor.

Resmål

Du kan inte ändra ditt resmål under resans gång. Fordonet gör inga stopp under vägen och väntar inte på dig medan du uträttar något ärende. Undantag görs för kort besök på kyrkogård, uttag av pengar i bankomat, hämtning och lämning av barn på förskola och skola, samt hämtning av förbeställda matkassar vid affärens uthämtningsställe. Vid dessa tillfällen uppger du vid bokning att du vill boka en så kallad via-resa och en ny egenavgift tas ut.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Var du får resa

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender