Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Dagverksamhet för dig som är 65 år eller äldre

Dagverksamhet riktar sig till personer med demenssjukdom som bor kvar i det egna hemmet. Här får du en meningsfull dag med social samvaro. Dagverksamheten är även ett stöd för anhöriga som får möjlighet till avlastning. Genom det kan personer med demenssjukdom bo kvar längre i det egna hemmet.

Tre äldre glada personer sitter tillsammans i en soffa


Dagverksamheten strävar efter att:

  • Bevara det friska
  • Erbjuda meningsfullhet och trygghet i vardagen
  • Skapa nya vänskapsband
  • Avlasta och stödja anhöriga

Alla våra måltider äter vi tillsammans i en lugn miljö. Det är ofta höjdpunkten under dagen. Dofter av mat och en vacker miljö samt samvaro med andra väcker minnen och ökar matlusten och välbefinnandet.

Har jag rätt till dagverksamhet?

Dagverksamhet är en biståndsbedömd insats. Det betyder att du behöver ansöka om att få dagverksamhet. Dina behov prövas individuellt och utifrån din livssituation.

Så här ansöker du

Du kan läsa mer om hur du ansöker om dagverksamhet för personer med demenssjukdom på sidan Ansöka om stöd.

Ansöka om stöd.

Vad kostar dagverksamhet?

Du betalar för den hjälp du får när du är gäst hos en dagverksamhet, enligt Borås Stads taxa för vård och omsorg.

Borås Stads taxa för vård och omsorg.

Borås Stads dagverksamheter för personer med demenssjukdom

Borås Stad har fyra dagverksamheter för personer med demenssjukdom.

Bodagatan 36
Telefon: 033-35 58 97

Kvibergsgatan 19
Telefon: 033-35 36 42

Rundeln 24 A
Telefon: 033-35 37 40

Nya Kyrkvägen 7
Telefon: 033-35 58 15

Enhetschefer

Kvibergsgatan, Rundeln och Nya Kyrkvägen

Frida Mossberg, enhetschef
E-post: frida.mossberg@boras.se
Telefon: 033-35 80 29

Bodagatan

Magdalena Pettersson, enhetschef
E-post: magdalena.pettersson@boras.se
Telefon: 033-35 32 03

Tummen up

Sociala medier

Följ oss gärna på Facebook


Stöd av demensteamet

Har du frågor om demens för egen eller en anhörigs räkning? Demensteamet har mycket stor kunskap inom demensområdet och kan ge dig vägledning. Titta på filmen så får du veta mer om demensteamet.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Dagverksamhet för dig som är 65 år eller äldre

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender