Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Föräldrakurser

Alla kurser tar avstamp i konventionen om barnets rättigheter, och kunskapen om att en god relation och ett starkt band mellan förälder och barn är grunden för att barnen växer upp till trygga och harmoniska individer.

Borås Stad erbjuder olika föräldrastödskurser som är kostnadsfria och riktar sig till alla föräldrar eller andra viktiga vuxna i barns liv.

Illustration på barn som sitter i soffa och spelar instrument och håller i telefon

ABC - Alla barn i centrum

ABC är ett forskningsbaserat föräldraprogram som riktar sig till föräldrar med barn i åldern 2-12 år. På träffarna får du som förälder möjlighet att samtala under ordnande former och ta del av verktyg som stärker dig i ditt föräldraskapet.

För föräldrar med barn i åldern 2-6 år

För föräldrar till barn 2-6 år anordnas ABC på familjecentraler och öppna förskolor regelbundet under dagtid och kvällstid.

ABC på familjecentraler och öppen förskola - anmälan och information.

För föräldrar med barn i åldern 6-12 år

För föräldrar till barn 6-12 år anordnas ABC regelbundet under kvällstid.

ABC på Norrbyhuset - anmälan och information

ABC på Hässlehuset - anmälan och information

Mellan åren 2023-2025 bedrivs ett projekt tillsammans med Navet science centre som finansieras från Västra Götalandsregionen. I samband med ABC får barnen i åldern 6-12 lärorika och roliga stunder på Navet. Barnen är tillsammans med Navets pedagoger under tiden föräldrakursen pågår.

ABC på Navet - anmälan och information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föräldraskap i Sverige

Föräldraskap i Sverige är ett samhällsorienterande föräldraskapsstödsprogram för utrikesfödda föräldrar med barn 0-18 år. Programmet består av fem gruppträffar.

Syftet med programmet är att ge föräldrar information om områden som är viktiga för familjelivet i Sverige. Innehållet är baserat på FN:s barnkonvention, forskning och lagstiftning, liksom kartlagda behov hos nyanlända föräldrar. Bland annat diskuteras det hur det är att vara familj i nytt land, föräldrars rättigheter och skyldigheter, jämställdhet, och hur förskola, skola, socialtjänst och vård fungerar.

Det finns en informationsfilm som berättar om Föräldraskap i Sverige. Filmen finns på tre språk: svenska, somaliska och arabiska.

Presentationsfilm FÖS - Svenska on Vimeo Länk till annan webbplats.

Presentationsfilm FÖS - Somaliska on Vimeo Länk till annan webbplats.

Presentationsfilm FÖS - Arabiska on Vimeo Länk till annan webbplats.

Föräldrarskap i Sverige på Hässlehuset och Norrbyhuset

Föräldraskap i Sverige erbjuds på stadens mötesplatser Hässlehuset och Norrbyhuset.

Föräldraskap i Sverige på Hässlehuset - anmälan och information

Föräldraskap i Sverige på Norrbyhuset - anmälan och information

Trygghetscirkeln

Trygghetscirkeln är för föräldrar med barn i åldern 0-6 år. Kursen tar upp hur man som förälder kan förstå och möta sitt barn på ett bra sätt. Trygghetscirkeln handlar om att förstå sammanhang, relationer och sina egna känslor i föräldraskapet, samt öka föräldrarnas reflektionsförmåga kring barns behov och beteende.

Varje tillfälle är 1,5 timme där gruppen tillsammans tittar på korta inspelade situationer som beskriver typiska situationer man möter som förälder och barn. Kursen innehåller inte kurslitteratur eller hemuppgifter.

Trygghetscirkeln erbjuds på Stadens Familjecentraler

Föräldragrupp problematisk skolfrånvaro

Samtalsgrupp för föräldrar till barn och unga som har en problematisk skolfrånvaro eller som riskerar att utveckla det.

Föräldragrupp problematisk skolfrånvaro

Föräldrakurser inom primärvården

Primärvårdens enhet Ungas psykiska hälsa erbjuder föräldrakurser.

Föräldrakurser inom primärvården Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föräldrakurser Barnmorskemottagning

Västra Götalandsregionen erbjuder nu föräldraskapsstödsgrupper online för dig/er som identifierar er som HBTQI-person/er och som väntar barn. Du kan starta i gruppen i graviditetsvecka 28-32.

Föräldraskapsstödsgrupper för regnbågsfamiljer i väntan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förberedande kurser inför förlossning och föräldraskap för dig och din partner/stödperson. Kurserna arrangeras av barnmorskor som är verksamma inom barnmorskemottagningarna.

Inför förlossning & föräldraskap, Södra- och Mitten Älvsborg - Barnmorskemottagning (vgregion.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Föräldrakurser

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender