Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Viared Västra, Viared 14:19 med flera

Detaljplan | Diarienummer: BN 2016-612 | Huvudsaklig användning: Verksamheter | Status: Bearbetning inför antagande | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för ett attraktivt och effektivt verksamhetsområde utmed riksväg 40, samt att underlätta dagvattenföringen inom området. Området ligger på södra sidan av vägen och utgör en direkt fortsättning av befintligt verksamhetsområde i Viared. Som entrépunkt till staden i från väster är områdets gestaltning viktig. Detaljplanen innebär inte några nya byggrätter, utan att ändringar görs på mark som redan är detaljplanelagd som industri.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-03-22 §78 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att justera befintlig detaljplan förutsatt att nämndens förslag tillstyrks av Kommunstyrelsen. Samrådstiden pågick från den 19 december 2017 - 28 januari 2018. Den 19 april 2018 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att skicka ut planen på granskning.

Granskningstiden pågick från den 27 april - 25 maj 2018.

Den större delen av detaljplanen har redan antagits och fått laga kraft. Den första delen antogs 2018-06-28 av Samhällsbyggnadsnämnden i beslut §178. Den delen fick laga kraft 2018-07-20. Den andra delen antogs 2021-09-16 i beslut §298 och fick laga kraft 2021-10-13.

En liten del i den södra delen av planen har undantagits antagande och är har varit på ny granskning för att inkludera användningen järnvägsreservat i den sydvästra delen av planområdet.Granskningstiden pågick från den 2 november - den 29 november 2021.

Översiktskarta

Översiktskarta med del av planområdet som går ut på ny granskning i rött. Resterande del är redan antagen.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

För mer information

Planarkitekt Jonatan Westlin, telefon: 033 35 85 07, e-post: jonatan.westlin@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Handlingar, granskning 2

Utredningar

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Viared.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-14] Viared Västra, Viared 14:19 med flera

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol