Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Hälsa och levnadsvanor

Det går inte att undvika det naturliga åldrandet, men det går att stärka det friska och skjuta upp funktionsnedsättningar. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser från såväl samhällets som individens sida kan förbättra livskvalitén.

Bra mat och fysisk aktivitet är grundläggande för en god hälsa för alla individer under hela livet. Hälsosam mat och regelbunden fysisk aktivitet främjar var för sig och tillsammans god hälsa och välbefinnande. De har även en sjukdomsförebyggande effekt.

Under 2022 genomfördes en hälsoenkät i Borås som skickades till 6 000 personer över 65 år i Borås stad. Enkäten innehåller en rad olika frågeområden och ger en användbar bild av hur vi mår och lever. Den visar att hälsan generellt är god i åldersgruppen, 71 % av respondenterna svarade att de mår bra eller mycket bra.

Hälsoenkät 65 + år Pdf, 1 MB.

Hos Folkhälsomyndigheten kan du läsa mer om hur du kan behålla - eller till och med färbättra din hälsa!

Mat, fysisk aktivitet med mera, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På denna sida kan du läsa mer om kost, fysiskt aktivitet, psykisk hälsa samt alkoholkonsumtion för seniorer.

Stark äldre dam
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Hälsa och levnadsvanor

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender