Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tvätta bilen rätt

Om du tvättar bilen på gatan eller garageuppfarten rinner tvättvattnet med miljöskadliga ämnen direkt ut i Viskan, Öresjö eller någon annan sjö eller vattendrag, via en dagvattenbrunn. Vattnet som rinner ner i dagvattenbrunnarna på gatan eller tomten renas inte innan det kommer ut i ett vattendrag och kan därför orsaka skador på djur och växter i vår omgivning. 

Vad säger lagen?

Enligt Miljöbalken (en ramlagstiftning för hållbar utveckling) ska man vidta de försiktighetsåtgärder som krävs för att inte orsaka skada på människors hälsa eller miljön. Tvättvattnet från biltvätt räknas som avloppsvatten vilket enligt Miljöbalken är förbjudet att släppa ut orenat, oavsett om tvättvattnet kommer från ett företag eller en privatperson.

Det kan vara ett miljöbrott att släppa ut orenat tvättvatten i miljön. Det behöver inte bevisas att tvättvattnet som du släpper ut har orsakat en skada i miljön. Det kan räcka med att innehållet i tvättvattnet typiskt sett skulle kunna skada miljön.

Varför bör jag inte tvätta bilen hemma?

Tvätta inte bilen hemma, då är risken stor att det förorenade tvättvattnet rinner ut orenat till vattendrag och sjöar, via dagvattenbrunnar. Även om man tvättar bilen på en gräs- eller grusplan kan ämnen som påverkar växt- och djurliv förorena marken och grundvattnet.

Även avloppen i garage kan vara kopplade till dagvattnet. Då är det lika illa att tvätta bilen i garaget som ute på gatan. Om avloppet är kopplat på det kommunala avloppsnätet kan det även påverka avloppsreningsverkets rening. Se information om golvbrunn i garage här: Golvbrunn i garage Länk till annan webbplats.

Vad innehåller tvättvattnet?

De ämnen som förorenar vattnet kommer både från bilen och från de tvättkemikalier du använder. Exempel på föroreningar som kan komma ut i mark och vatten är olja och tungmetaller, men det frigörs också däckpartiklar, bränslerester, vägmaterial och ftalater som har en hormonstörande påverkan.

Om du tvättar bilen på gatan eller garageuppfarten kan orenat tvättvatten rinna direkt ut i våra kommunala dricksvattentäkter, din grannes vattenbrunn eller till närmsta badsjö.

Var ska jag tvätta bilen?

Tvätta din bil i en biltvättsanläggning! Det finns både automatiska och gör-det-själv-hallar. Biltvättsanläggningarna ska ha oljeavskiljare och helst ytterligare ett reningssteg för att klara utsläppskraven.

Hur ska jag tvätta bilen?

Tvätta bilen regelbundet, då sätter sig inte smutsen fast och du kan använda mildare rengöringsmedel. Det är viktigt att du använder bilvårdsprodukter som är miljömärkta, genom till exempel Kemikaliesvepet, Bra Miljöval eller Svanen. Men även om du tvättar med miljöanpassade rengöringsmedel så kan de inte släppas rakt ut i närmaste vattendrag. Det är därför viktigt att tvätta bilen i en anläggning anpassad för fordonstvätt.

Tips om att tvätta bilen Pdf, 364 kB, öppnas i nytt fönster.

Informationsblad om hur du tvättar bilen rätt Pdf, 757.3 kB.

För mer information:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Tvätta bilen rätt

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Speed tar emot Stora Hållbarhetspriset.

  Speed får Stora hållbarhetspriset 2022

  Publicerad

  Flera års satsningar på hållbarhet, bland annat på att bygga Nordens största takbaserade solcellspark, Gör att logistik- och bemanningsföretaget Speed i Borås f...
 • Fyrverkerier på svart himmel

  Vi önskar alla ett säkert nyårsfirande

  Publicerad

  Nyårsfirandet innebär att en del av oss vill avfyra fyrverkerier. Det är en hantering förknippad med fest och glädje, men också med risker och ibland olägenhete...
 • Ett tält på stora torget

  Därför ska vi ge varandra en ren och snygg stad i julklapp

  Publicerad

  Igår stod vi från Borås rent och snyggt på Stora torget, bjöd på julfika, och gav tips på hur vi kan ge varandra en ren och snygg stad i julklapp. Nu kan du ta ...
Ikon: Kalender

Kalender