Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Oljecisterner

Oljeutsläpp kan döda djur och växter om utsläppet sker i mark eller vatten. Utsläpp från läckande cisterner av olja, bensin eller andra brandfarliga vätskor kan skada grundvatten och vattentäkter under lång tid.

Oavsett om du har en mindre villatank för olja eller en större cistern för bensin på din gård, är det du som ägare av en cistern, som är ansvarig för lagring och hantering av olja och andra brandfarliga vätskor. Du måste känna till vilka bestämmelser som gäller på området och du måste lagra och hantera brandfarliga vätskor på rätt sätt.

Om en olyckshändelse skulle ske och det visar sig att du inte följt gällande regler, kan det uppstå problem med ersättning från ditt försäkringsbolag.

Vad händer med din cistern?

Förvaringstankar för brandfarliga vätskor, cisterner, blir med tiden utsatt för angrepp. Stålcisterner rostar och plastcisterner kan ta skada av tillsatsämnen i olja eller bensin och det är i regel svårt, särskilt nedgrävda cisterner, att se i vilken kondition dessa är i. Mindre läckage kan vara svåra att upptäcka, särskilt om det sker i mark och från rörledningar i betong. Om ett större läckage skulle ske kan skador vara svåra att åtgärda eller medföra stora saneringskostnader.

Vilka regler finns?

För att undvika skador finns det bestämmelser som säger att cisterner ska kontrolleras. Ansvariga myndigheter är Naturvårdsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Reglerna finns i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor.

Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSBFS 2018:3) har föreskrifter och allmänna råd om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor.

MSBFS 2018:3 föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Oljecisterner

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Översiktsbild från hackaton. Personer som sitter vid bord i en stor sal Publicerad

  Hackathon för hållbart byggande

  Vad innebär det att bygga ett hållbart samhälle? Det är en av frågorna som ställdes i samband med gårdagens ”Hackathon för hållbart byggande” som ägde rum hos N...
 • Tankebubbla med en vattendamm i Publicerad

  Nu kan du söka pengar från Borås Stads naturvårdsfond

  Har du funderat på att anlägga en damm eller en blomsteräng för bin och fjärilar? Eller röja och stängsla in den där betesmarken som håller på att växa igen? El...
 • Glasbron i knalleland Publicerad

  Vi river glasbron i Knalleland

  Glasbron som går över Skaraborgsvägen och kopplar samman Knallelands två sidor rivs. Under arbetet kan det periodvis vara begränsad framkomlighet. Tänk på att å...
Ikon: Kalender

Kalender