Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Installation av cistern

När du installerar en ny cistern måste du alltid göra en installationskontroll.

Vid nyinstallation av en cistern utomhus, ovan och i mark, där det förvaras dieselbrännolja, eldningsolja eller spillolja och med en volym mellan en till tio kubikmeter, ska du informera Miljö- och konsumentnämnden i god tid innan anläggningen tas i bruk.

Ska du installera en inomhuscistern behöver du inte informera nämnden såvida cisternen inte ligger inom ett vattenskyddsområde. En installationskontroll måste dock alltid utföras.

Om du hanterar mer än 250 liter av ämnen som kan skada yt- eller grundvattnet, till exempel petroleumprodukter (eldningsolja), impregneringsmedel eller lösningsmedel inom vattenskyddsområde, så behöver du ett särskilt tillstånd, oavsett om cisternen finns i mark, ovan mark eller inomhus. Skyddsområden finns för de kommunala grundvattentäkterna i Bredared, Dalsjöfors, Hedared, Rångedala och Ramslätt samt för ytvattentäkten Öresjö.

Tillstånd för brandfarlig vara

Det krävs ofta även bygglov eller bygganmälan för installation av en cistern och tillstånd för hantering av brandfarlig vara.

Bygglov

Återkommande kontroll

Det krävs även återkommande kontroll på dessa typer av cisterner.

Kontrollföretag

För de olika typerna av kontroll ska ett kontrollföretag anlitas. Detta måste vara ackrediterat av SWEDAC, (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll), som är en statlig myndighet och svenskt ackrediteringsorgan. Ackrediteringen innebär att SWEDAC kontinuerligt bedömer kontrollföretagets kompetens. Alla företag är inte behöriga att utföra alla typer av kontroll.

Vilka som får utföra de olika typerna av kontroll av cisterner kan du få veta av SWEDAC  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., telefon: 0771-99 09 00.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Anmälan - information om cistern

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Installation av cistern

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Översiktsbild från hackaton. Personer som sitter vid bord i en stor sal Publicerad

  Hackathon för hållbart byggande

  Vad innebär det att bygga ett hållbart samhälle? Det är en av frågorna som ställdes i samband med gårdagens ”Hackathon för hållbart byggande” som ägde rum hos N...
 • Tankebubbla med en vattendamm i Publicerad

  Nu kan du söka pengar från Borås Stads naturvårdsfond

  Har du funderat på att anlägga en damm eller en blomsteräng för bin och fjärilar? Eller röja och stängsla in den där betesmarken som håller på att växa igen? El...
 • Glasbron i knalleland Publicerad

  Vi river glasbron i Knalleland

  Glasbron som går över Skaraborgsvägen och kopplar samman Knallelands två sidor rivs. Under arbetet kan det periodvis vara begränsad framkomlighet. Tänk på att å...
Ikon: Kalender

Kalender