Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Ersättning

Grundbelopp för 2021, inklusive administration och momskompensation, är 10 596 kronor per barn och månad, vilket motsvarar 127 147 kronor per barn och år.

Strukturbelopp

  • Mindre enhet 8 333 kronor per månad upp till 25 barn vilket motsvarar 100 000 kr per år, 6 250 kronor per månad upp till 35 barn vilket motsvarar 75 000 kr per år och 4 167 kr per månad upp till 45 barn vilket motsvarar 50 000 kr år.
    Detta belopp utgår inte per barn utan är helt riktat per enhet.
  • Yngre barn 140 kronor per barn och månad, vilket motsvarar 1 680 kronor per barn och år. Strukturbelopp för yngre barn utgår till och med det år barnet fyller 2 år.

Ersättning för lokalkostnader sker per barn som en del av grundbeloppet. Lokalkostnaden exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 1 379 kronor per barn och månad, vilket motsvarar 16 548 kronor per barn och år.

Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3 %, 291 kronor per barn och månad, vilket motsvarar 3 494 kr per barn och år.

Ersättningarna inkluderar ett pålägg för momskompensation med 6 % vilket motsvarar 600 kronor per barn och månad, vilket motsvarar 7 197 kronor per barn och år.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ersättning

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol