Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tillsyn

Borås Stad är genom Förskolenämnden tillsynsmyndighet för de fristående förskolor och enskilda pedagogiska omsorger som kommunen har godkänt och gett rätt till bidrag.

Förskoleförvaltningen gör regelbundet tillsyn av fristående verksamheter. Syftet med tillsynen är att kontrollera att de lagar och regler som finns för verksamheten följs.

Tillsynen ska också ha en förebyggande effekt genom att ge råd och vägledning utifrån regelverk som styr verksamheten så att huvudmannen själv kan upptäcka och rätta till fel och brister.

För att kommunalt bidrag ska utbetalas till huvudman för fristående verksamhet krävs att den fristående verksamheten skickar in de underlag som krävs för utbetalning av bidrag. Det gäller korrekta underlag för placeringar och uppsägningar samt för pedagogisk omsorg även antal timmar som respektive barn vistas i verksamheten. Uppgifterna ligger till grund för utbetalning av kommunalt bidrag till den fristående verksamheten. Uppgifterna granskas kontinuerligt av den administrativa funktionen på Förskoleförvaltningen. Varje år ska en årsredovisning/ekonomisk redovisning skickas in till Förskolenämnden.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Tillsyn

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender