Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Anmäl ändring av ägare och ledning

En huvudman som fått godkännande att bedriva förskola i Borås Stad är enligt lag skyldig att anmäla förändringar inom ägar- och ledningskretsen till Förskolenämnden.

Anmälan ska lämnas in senast en månad efter att förändringen skett.

Förskolenämnden prövar efter att anmälan inkommit om huvudmannen även efter förändringarna kommer att uppfylla skollagens krav på att huvudmannen har insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten samt att nytillkomna personer i ägar- och ledningskretsen i övrigt bedöms lämpliga.

Är huvudmannen en juridisk person omfattas förändringar vad avser den verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, bolagsmän i kommanditbolag eller andra handelsbolag och personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har väsentligt inflytande över verksamheten. Detta står omskrivet i skollagen (2010:800) 2 kap 5§, 2 kap 5a§ och 5 kap 5b§.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Anmälan av förändring i ägar- och ledningskretsen


Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Anmäl ändring av ägare och ledning

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender