Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ersättning till fristående förskolor

Grundbelopp för 2024, inklusive administration och momskompensation, är 13 021 kronor per barn och månad, vilket motsvarar 156 252 kronor per barn och år.

Strukturbelopp

  • Mindre enhet 8 333 kronor per månad upp till och med 25 barn vilket motsvarar 100 000 kr per år, 6 250 kronor per månad upp till och med 35 barn vilket motsvarar 75 000 kr per år och 4 167 kr per månad upp till och med 45 barn vilket motsvarar 50 000 kr år. Detta belopp utgår inte per barn utan är helt riktat per enhet.
  • Yngre barn 140 kronor per barn och månad, vilket motsvarar 1 680 kronor per barn och år. Strukturbelopp för yngre barn utgår till och med det år barnet fyller 2 år.

Ersättning för lokalkostnader sker per barn som en del av grundbeloppet. Lokalkostnaden exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 1 783 kronor per barn och månad, vilket motsvarar 21 395 kronor per barn och år.

Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3 %, 358 kronor per barn och månad, vilket motsvarar 4 293 kr per barn och år.

Ersättningarna inkluderar ett pålägg för momskompensation med 6 % vilket motsvarar 737 kronor per barn och månad, vilket motsvarar 8 844 kronor per barn och år.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ersättning till fristående förskolor

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender